Home
Welkom op de website van De Wekker.

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verschijnt iedere twee weken. Op deze website kunt u terecht als u meer wilt weten over de achtergronden van De Wekker, de mensen achter De Wekker, abonnementen en advertenties. Ook plaatsen wij hier regelmatig recente publicaties uit De Wekker om u zo beter te informeren.

Algemene reacties over deze website kunt u het beste richten aan: webmaster@dewekker.com

Redactioneel

2016-10-14
Aanzet: Een 'groene en frisse' kerk Bij de te behandelen stukken op de generale synode zit ook een instructie van de particuliere synode van het westen die beoogt te onderzoeken of de taakomschrijving van deputaten onderlinge bijstand en advies geen drempel opwerpt voor de aanschaf van zonnepanelen. Deze instructie mondt daarom ook uit in het verzoek om te besluiten dat afschrijvingen op de aanschaf van zonnepanelen als onkosten in de exploitatierekening opgevoerd mogen worden. Dit alles vanuit het Bijbelse beginsel van rentmeesterschap!

Wel, wie mocht denken dat de generale synode zich alleen maar bezighoudt met weinig actuele zaken, gaat er bij het lezen van het [lees meer]...

 Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker