Abonneren
De Wekker kent verschillende abonnementen:
1)een jaarabonnement (€ 36,- per jaar; studenten € 18 per jaar; buitenland € 50,- per jaar).
2)een proefabonnement (3 maanden voor € 5,-).
3)een geschenkabonnement (6 maanden voor € 18,-).
4)een kerkenraadsgeschenkabonnement (6 maanden voor € 10,-; 3 maanden voor € 5,-).

Klik als u zich wilt opgeven als (proef)abonnee of als u een geschenkabonnement cadeau wilt doen op één van bovenstaande buttons.

Betaling abonnement
Betaling vindt plaats via een toegezonden acceptgiro.

Opzegging/beëindiging abonnement
Een jaargang van De Wekker loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging van een jaarabonnement kan uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de nieuwe jaargang bij het Landelijk Dienstenbureau:

Dienstenbureau van de CGK,
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal
tel. 0318 - 58 23 50
e-mail: abonnementen@dewekker.com

Een proefabonnement en een geschenkabonnement worden automatisch beëindigd. Er wordt contact met de proefabonnee gezocht wanneer dat het geval is.

Voor blinden en slechtzienden
De Wekker is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een leesbeperking bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.
Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste leesvorm of wilt u hierover meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de CBB, tel.nr. 0341 - 565499, e-mail: info@cbb.nl

De abonneewerver
Mevrouw G. Sok-Uitslag is de abonneewerver van De Wekker. Voor vragen of opmerkingen over abonnementen kunt u haar bereiken via: abonneewerver@dewekker.com

Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker