Adverteren - Familieberichten
De Wekker verschijnt 1 x per veertien dagen op vrijdag in full colour. Familieberichten dienen bij voorkeur via email te worden aangeleverd.
Uw bericht moet uiterlijk dinsdagmorgen om 9.00 uur binnen zijn bij advertentie@dewekker.com
Wilt u advertentietekst per post aanleveren dan dient u dit uiterlijk vrijdag voor de laatste buslichting ter post te bezorgen en adresseren aan:

Advertentieadministratie De Wekker
T.a.v. Mevr. W.S. Aalderink-de Bruijne
Sparrenlaan 26
3904 KB Veenendaal

Voor overige informatie kunt u contact opnemen via
Tel. 0318-554 077
Mob. 06-44 45 45 10 ( b.g.g. 06-16 15 21 14)
Email wsaalderink@dewekker.com

De kosten voor het plaatsen van een familiebericht , in zwart/wit of full colour en eventueel met een foto, bedragen € 0,75 /p.mm/kolom inclusief BTW. De vaste kolombreedte is 86 mm.
De hoogte is afhankelijk van de door u aangeleverde tekst.
De opmaak van uw advertentie wordt door de drukker verzorgd.

De factuur en het bewijsnummer worden u per email toegezonden.

Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker