Artikel
2015-01-05
Interview: 'De heilige geest zal de mensen moeten overtuigen' door Henriëtte Bal-Dieleman

'Wij zouden het prachtig vinden als God ons zou gebruiken om het licht van Christus in de duisternis te laten schijnen, zodat in de plaats waar wij terechtkomen een gemeente van Hem mag ontstaan!’ schrijven ds. Wilke en Marlies den Hertog op de website van Overseas Missionary Fellowship (OMF). Zij volgden hun roeping en verhuisden eind vorig jaar met hun kinderen naar Thailand.

Wat betekent de titel van dit themanummer 'Nieuw' voor jullie zelf?
"Eigenlijk vat het de situatie samen waarin wij ons op dit moment bevinden. We zijn uit ons vertrouwde leven in Nederland gestapt en op weg gegaan. We gingen overigens al iets eerder, want we hebben negen maanden in Engeland gestudeerd. En nu zijn we in Thailand, waar heel veel dingen anders zijn en anders gaan dan in Nederland. De taal, het klimaat, de tradities en religie, onze bezigheid - taalstudie, maar vooral de mensen zijn anders dan in Nederland, en zo is er heel veel nieuw op dit moment."

Zo'n grote overgang vraagt een goede voorbereiding.
"We hebben daarom eerst een tijd in Engeland gestudeerd, aan het Redcliffe College in Gloucester. Dat is een Bijbelschool die zich specialiseert in zending. De studenten aan Redcliffe bereiden zich bijna allemaal voor om op de een of andere manier in de zending actief te zijn. Wij hebben er verschillende vakken gevolgd ter voorbereiding op onze taak in de provincie Isaan, Thailand. Zo hebben we ons bijvoorbeeld geoefend in een Bijbelstudie houden met mensen in een orale cultuur. Dat is een cultuur, die niet gericht is op geschreven teksten, maar op het horen van verhalen. Gelukkig is de Bijbel overigens wel beschikbaar in het Thais. Marlies heeft in Engeland enkele Bijbelse vakken gevolgd en Wilke heeft zich verdiept in het boeddhisme."

Nieuwe plaats voor evangelie
Waarom is het voor jullie Thailand geworden?
"Wij voelden ons geroepen om de zending in te gaan en in het bijzonder om een kerk te mogen stichten op een plaats waar het evangelie nog niet geklonken heeft. Thailand stond niet vanaf het begin op ons netvlies. Wij wisten van Jan en José van Eeken die er een aantal jaren werkten. Via hen zijn onze kerken een samenwerking aangegaan met OMF om kerkplanters naar Isaan te sturen. Dit sloot heel mooi aan bij onze roeping en zo zijn we gaan praten met de zendingsdeputaten en later ook met OMF Nederland.

Thailand is één van de landen ter wereld die nog het minst met het evangelie bereikt zijn. Minder dan één procent van de bevolking is christen. En de christenen die er zijn, zijn vooral te vinden in bepaalde gebieden en onder bepaalde volken binnen Thailand. De provincie Isaan, met een oppervlakte van vier keer Nederland, is nauwelijks bereikt. Er zijn hele gebieden - met rond de honderdduizend inwoners! - waar geen enkele christen te vinden is. OMF is in die provincie bezig om het evangelie te verkondigen."

Kerkstichting
Kun je op de nieuwe plek voortbouwen op het werk van anderen?
"Op dit moment kerken we in een Thaise kerk in Lopburi, waar de taalschool staat. Straks, als we in Isaan aan het werk gaan, is er geen kerk. We hopen en bidden dat we gebruikt mogen worden om daar een kerk te stichten. We volgen dus niemand op, maar we beginnen op een plek waar nog niemand gewerkt heeft. Dat maakt het spannend, maar tegelijk ook ontspannend. God zal moeten werken door onze aanwezigheid en onze verkondiging.

Onze taak zal daarom vooral bestaan uit evangeliseren. Zo gauw er een gemeente ontstaan is, die zelfstandig kan worden, zullen wij vertrekken. OMF heeft deze strategie bewust gekozen: de zendeling wordt niet de predikant van zo'n nieuwe gemeente. We streven ernaar dat spoedig één of meer ouderlingen met genoeg Bijbelkennis en geestelijke wijsheid de gemeente kunnen leiden, ook in de prediking en het bedienen van de sacramenten. Bij zo’n tien christenen kan een gemeente dan hopelijk al zelfstandig worden. Zo worden de nieuwe kerken echt Thaise kerken, die zelf ook gaan evangeliseren in hun omgeving. Zij worden onderdeel van een Thais kerkgenootschap waar OMF mee samenwerkt. Vanaf dat moment zal de steun aan zulke gemeenten zich meer richten op het trainen van de ouderlingen, die de gemeenten leiden en in de diensten voorgaan."

Is Thailand een eenvoudig toegankelijk land om het evangelie te brengen?
"Dat er weinig christenen zijn is geen belemmering voor ons werk. In Thailand kun je openlijk evangeliseren. Er is vrijheid van godsdienst en we kunnen er werken op een ‘religious affairs’ (religieuze zaken) visum. Wel is het boeddhisme een obstakel voor het evangelie. Mensen geloven sterk in de mogelijkheid dat je met goede werken je eigen karma kunt opbouwen. Zo kun je ze horen zeggen als reactie op het begrip zonde, dat ze nog nooit gezondigd hebben. De Heilige Geest zal de mensen moeten overtuigen."

De hele familie tegelijk
Hoe gemakkelijk of moeilijk is het voor de Thai om van godsdienst te veranderen?
"Dat hangt ervan af. Verreweg de meeste inwoners van Thailand zijn boeddhist. In sommige families wordt het geaccepteerd, maar bij andere kun je uitgestoten worden uit de familie of wordt er flink druk uitgeoefend om terug te keren tot het boeddhisme en het vereren van de geesten. Om die reden is het ook wenselijk dat we proberen de hele familie tegelijk te bereiken.

Het christelijk geloof kent voor de Thai enkele lastige elementen. We noemden net al dat veel mensen het moeilijk vinden om te aanvaarden dat ze zondaren zijn. Ook hebben ze moeite met Jezus als de enige weg. Ze zien Hem meer als iemand, die ze erbíj gaan dienen, terwijl ze ondertussen ook doorgaan met het vereren van de geesten."

Hoe worden jullie zelf gevoed met het Evangelie in een omgeving met zo weinig christenen?
"We zullen onszelf thuis moeten voeden, in ons eigen Bijbellezen met de kinderen of voor onszelf. Ook het gebed - van ons en van onze achterban - hebben we hard nodig. Verder zien we met enige regelmaat andere zendelingen van het team en kunnen we elkaar binnen het team steunen. Daarnaast is het internet ook een mooie mogelijkheid om op een zondagavond een dienst uit Nederland te beluisteren.”

Hoe steunt de CGK jullie werk?
"De CGK Leiden is onze zendende gemeente. Tegelijk staan de deputaten voor de zending garant voor ons budget. Het streven is dat onze thuisfrontcommissie via Leiden en de andere leden van de achterban in ieder geval de helft van het benodigde bedrag binnenhaalt door sponsoring. Verder vragen we natuurlijk om voor ons en de mensen die we ontmoeten te bidden."Ds. Wilke en Marlies den Hertog (beiden 39) wonen sinds 22 november met hun kinderen Lizette (3) en Matthias (1) in Thailand. Zij zijn uitgezonden door de CGK Leiden. Via de internationale zendingsorganisatie Overseas Missionary Fellowship (OMF) gaan zij voor onbepaalde tijd als kerkplanters aan het werk.


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker