Artikel
2015-05-26
Kwartet: Lezen - leven Lezen

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinreitsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wellikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt.
Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen, maar het wrood als gheeel. Gnieig he?

Leven
Eigenlijk geldt voor de christelijke gemeente eenzelfde principe. Daar gaat het er ook niet om in welke volgorde mensen staan, of om wie de grootste, de belangrijkste, de slimste, de meest gevende of degene met de meeste Bijbelkennis is. Het gaat er daar om of God de Alpha en de Omega is, de eerste en de laatste. En daar tussenin zitten heel veel mensen met verschillen en eigenaardigheden. In de christelijke gemeente gaat het niet om het individu maar is de gemeenschap het uitgangspunt waarin het individu dankzij die gemeenschap floreert en tot groei en bloei komt. De kerk mag eruit springen als een gemeenschap waar het geen afbreuk aan de verbondenheid hoeft te doen als iedereen vrijuit zichzelf blijft. De veelkleurigheid is dan juist haar kracht waarvan dankbaar gebruikgemaakt kan worden. De gemeenschap der heiligen is dus een gemeenschap van individuen. Dat lukt echter alleen als de vrucht van de Geest voluit geoefend en geleerd wordt: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het is opvallend dat Paulus bij deze opsomming in het enkelvoud spreekt; hij heeft het over de vrucht van de Geest. Zou hij daarmee bedoelen dat het niet mogelijk is dat iemand één of twee van deze eigenschappen ontwikkelt, om vervolgens te denken dat hij daar wel voldoende aan heeft om vooruit te komen? Vast! Want dat kan toch ook niet? Wanneer de Geest aan het werk is, zullen we alle negen variëteiten van deze vrucht moeten kunnen waarnemen. Er lijkt geen ruimte te zijn voor specialisaties ten koste van de andere aspecten van de vrucht. En trouwens: als je er één tussenuit trekt, vallen ook andere om. Als je de vrede niet beoefent, heb je minstens ook problemen met liefde en blijdschap.
In de gemeente zijn allemaal mensen die getuigen dat zij iets ervaren van het bevrijdend handelen van God. We herkennen Hem aan Zijn daden en het werk van de Heilige Geest. Als we zo kijken, zien we andere dingen dan wanneer we ons bezig houden met het spelletje: zoek de verschillen.
‘Geestig’ hè?

E.J. van Dijk  


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker