Artikel
2015-09-25
Interview: Bij God telt elk gebed Samen bidden in een gebedsgroep van de kerk

Door Anne-Wil Ruijg-Jens

De Goede Herderkerk in Haarlem heeft een actieve gebedskring. Elke twee weken komt een groep gemeenteleden op een doordeweekse avond samen, om te bidden voor het wel en wee in de gemeente. Riet Schaapman en Micheline Schut nemen beiden al jarenlang deel aan de gebedskring.

De kring ontstond nog voor de fusie tussen Haarlem Centrum en Noord. Momenteel telt de groep zeven leden, die eens in de veertien dagen op woensdagavond een uur samenkomen voor gebed. Micheline Schut: "Wij vragen niet alleen veel aan God, er is ook veel reden om Hem te danken. Zo leven wij in godsdienstig opzicht in een vrij land en mogen we als christenen samenkomen.”

Voor Riet Schaapman is de gebedsgroep erg belangrijk, deze zorgt voor structuur. "Ik bad thuis bijna nooit, omdat ik ook niet vaak naar de kerk ging, maar gebed vond ik wel belangrijk. Daarom sloot ik mij vijftien jaar geleden aan bij de gebedskring. Ik voelde me gesterkt en merkte dat ik contact met God had. Het is dus erg waardevol. Ik kan me geen leven zonder God voorstellen; ik leef in het vertrouwen dat God er voor mij is.”

Micheline kwam tien jaar geleden bij de gebedskring. "Nadat mijn kinderen uit huis gingen, had ik meer tijd voor de gebedskring. Voor mij is gebed heel belangrijk; ik heb ervaren dat God echt je gebed kan verhoren. In de Bijbel lees je de oproep om bij elkaar te komen en samen te bidden. Gezamenlijk bidden vermag veel, evenals het persoonlijk gebed. Samen bidden in een gebedsgroep ondersteunt mijn geloofsleven.”

Riet: "De gebedskring gaat altijd door, ook in de vakanties. Alleen als het bid- of dankdag is, vervalt het aparte gebedsuur. We zijn een trouwe en hechte groep en er is door de jaren heen ook een vertrouwensband ontstaan. We voelen ons veilig om persoonlijke dingen te delen. Hoewel de gebedskring gericht is op de gemeente, ben je vrij om wat zich afspeelt in je eigen leven mee te nemen in het gebed. Alles waar we over spreken of waarvoor we bidden, blijft binnen de vier muren.”

Gebedsonderwerpen
De leden van de gebedsgroep bidden voor uiteenlopende zaken in de gemeente. Micheline: "Een aantal vaste onderwerpen komt terug in het gebed zoals: de kerkenraad, de predikant en de emeritus-predikant van de gemeente, de zwangeren, de jeugd, de alleengaanden en de ouderen.” Riet: "We bidden steevast voor de gezinnen, omdat er zich van alles kan afspelen achter de voordeur. Het is in deze tijd moeilijk om kinderen christelijk op te voeden.” Micheline: "We bidden voor gemeenteleden met huwelijksproblemen (voor zover wij dat weten) en voor werklozen binnen de gemeente”. Riet: "Ook bidden we voor zegen over bijzondere diensten, zoals bij een avondmaals- of doopdienst.

De gebeden hebben altijd een bepaalde opbouw. Voordat we beginnen, inventariseren we voor wie en waarvoor we kunnen bidden. Het is jammer dat er vanuit de gemeente niet vaker gebed wordt gevraagd, maar met elkaar komen we toch tot een hele lijst.” Micheline heeft houvast aan het schrift dat ze daarvoor gebruiken. "Het voorkomt dat je iets vergeet wat wel genoemd is."

Micheline: "We beginnen met het zingen van liederen. Daarna vertelt één van ons over wat hem of haar heeft aangesproken in een Bijbelgedeelte. Dan gaan we hardop en na elkaar bidden. Ieder kiest een aantal onderwerpen uit het lijstje. Als we daarmee bezig zijn, komt er vaak iets in ons hart op waarvoor we kunnen bidden, bijvoorbeeld voor de organist of voor nog iemand uit de kerk. We nemen degenen voor wie op zondag voorbede is gevraagd mee in het gebed. Mensen kunnen ons ook bellen of mailen met het verzoek om voorbede voor hen te doen. Daar wordt een enkele keer gebruik van gemaakt.”

Elk gemeentelid genoemd
Micheline: "We pakken tijdens de gebedskring de gemeentegids erbij. Hierin staan alle namen van de gemeenteleden. We zijn vooraan begonnen en per keer nemen we zo’n vier tot vijf namen. Elk gemeentelid wordt minimaal één keer per jaar in de gebedskring voor God genoemd.” Riet: "We bidden ook voor mensen die nooit meer in de kerk komen, maar die niet zijn uitgeschreven uit de gemeente. Het is heel mooi dat iedereen aan Gods voeten wordt gelegd.”

Micheline: "Vanuit de gemeente zijn er ook zendingswerkers in het buitenland werkzaam. Zij vormen een vast gebedspunt.” Daarnaast bidt de gebedsgroep regelmatig voor Sonrise Plus, een initiatief dat is voortgekomen uit Sonrise, een evangelisatie-sportproject voor kinderen uit de buurt in de eerste week van de zomervakantie. Sonrise Plus werkt daarop door en houdt maandelijks een sportmiddag. Zo ontstaat er de mogelijkheid om vaker kinderen over het christelijke geloof te vertellen. Micheline: "De zondag voor deze sportmiddag hangt het logo van Sonrise voorin de kerk. In de gebedsgroep bidden we ook regelmatig voor de overheid, en voor actuele onderwerpen zoals destijds bij de ramp met de MH17.”

Riet: "Aan het eind van het gebed inventariseert de coördinator of we niets hebben vergeten. Daarna houden we even een stilte voor het geval iemand nog iets te binnen schiet en bidden we ter afsluiting gezamenlijk het ‘Onze Vader’. Na afloop sturen we een paar kaarten aan gemeenteleden om hun een hart onder de riem te steken. De reacties daarop zijn erg positief. Sommigen vragen niet vanuit zichzelf om voor hen te bidden, maar het wordt erg gewaardeerd, als je vertelt dat je voor hem of haar gebeden hebt.” Micheline: "Ik geloof dat God elk mens persoonlijk kent en weet wat hij of zij nodig heeft. Het geloof is een vaste overtuiging. Door gebed krijg je een persoonlijke band met God. Je mag alles bij Hem brengen, want Hij weet het toch al.”

Bidden met de hele gemeente

Micheline: "Als er echt iets bijzonders in de gemeente gebeurt, wordt er een gebedssamenkomst voor de hele gemeente georganiseerd. Vaak op korte termijn, na eerst de betrokkenen gevraagd te hebben of zij dit willen. Dit gebeurde ook toen mijn man tien jaar geleden ernstig ziek werd. Er is veel gebeden en ik kreeg veel medeleven vanuit de gemeente. Ik voelde de aanwezigheid van God als een warme deken om mij heen. Mijn man is tot mijn grote vreugde en dankbaarheid helemaal hersteld.” Riet en Micheline hebben meerdere malen de kracht van het gebed in de gemeente mogen ervaren. Zo’n gebedssamenkomst bindt samen en is erg indrukwekkend.

Op dit moment bestaat de gebedsgroep uit leden in de leeftijd van 40 tot 70 jaar. Riet: "Ik zou het fijn vinden als er jongeren bij kwamen. De gebedsgroep was vroeger twee keer zo groot. We vormen wel een stabiele groep. We doen één keer per twee jaar een oproepje, als de gebedsgroep kleiner wordt. Bidden en danken in een gebedsgroep klinkt misschien heel hoogdravend, maar je mag het zeggen in je eigen woorden. Het gaat erom of het gebed uit het hart komt. Iedereen bidt op zijn eigen manier. Alle gebed is broodnodig. Bij God telt elk gebed.” 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker