Artikel
2015-11-20
Catechese is meer dan kennisoverdracht alleen door Hanne Sok-van Marrum

Is catechisatie vandaag de dag anders dan vroeger? We vragen het aan catecheet Jenne Minnema (34), die sinds september jeugdwerkadviseur is bij de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO), één van de jeugdbonden van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij is naast dit werk ook jeugdwerker in de CGK van Leeuwarden.

"De CGJO adviseert de kerken over het jeugdwerk in de breedste zin van het woord. Dat kan eenmalig zijn, maar ook een traject of advies bij visieondersteuning. Ik ben gedreven om wat ik heb geleerd in mijn opleiding en werk als plaatselijk jeugdwerker te mogen uitdelen aan kerken in het land."

De interesse in jongeren zat er bij Jenne al vroeg in: "Omgaan met kinderen en jongeren heb ik mijn hele leven al leuk gevonden. Als tiener vertelde ik bij de oppas van de kerk verhaaltjes aan de kleuters. Die belangstelling is altijd gebleven. Ik vind het geweldig om met jonge mensen mee te zoeken naar wat God wil in hun leven. Het mooie is dat je daar zelf ook altijd weer van leert. Jeugdwerk is een wederkerig iets. Dat is ook wat me erg aanspreekt in dit werk."

Is het geven van catechisatie vandaag de dag anders dan vroeger?

"Elke generatie heeft zijn eigen(aardig)heden en dat is in deze tijd niet anders. Het is goed om je te realiseren dat bij de catecheten van nu de digitale media op een gegeven moment intrede deden in hun leven. Voor de catechisanten geldt dat zij zijn opgegroeid in een digitale wereld. Ze weten niet beter of er zijn mobieltjes, tablets en internet. Hun perceptie van de wereld is daardoor wezenlijk anders dan die van ons.

Onze jeugd groeit niet alleen op in deze veranderende wereld, zij brengt die verandering mede tot stand. Geloven leren de jongeren niet alleen van wat je vertelt, maar vooral van wie je bent. Les één voor catecheten is wat mij betreft dan ook: wees jezelf. Doe je niet mooier of stoerder voor dan je bent, maar wees eerlijk. Vertel op jouw manier wat God in jouw leven betekent, waarom je enthousiast over Hem bent en dat je dat ook aan je catechisanten gunt. Daarom is het belangrijk een band met de jongeren op te bouwen. Catechese is voor mij niet alleen kennisoverdracht, maar het werkelijk aangaan van een band met de jongeren.’’

Kansen
Jenne geeft aan dat social media ook kansen bieden. Hij heeft bijvoorbeeld een Whatsappgroep met zijn catechisanten. "Handig voor de directe communicatie," zo zegt hij. "En het geeft je ook een goed beeld van hun leefwereld zodat je daarbij kunt aansluiten. Daarnaast gebruik ik Youtubefilmpjes in mijn lessen, als dat functioneel is. Social media zijn net als de meeste dingen in het leven: benut de goede kanten en leer je jongeren op een goede manier omgaan met de valkuilen. Catechese kan hier een rol in spelen."

Blijven de jongeren vanzelf als we de catechese of kerkdienst moderner maken?

"Een muziekband in de kerk en een kortere preek of catechisatieles, daar gaat het jongeren ten diepste niet om. Die muziek vinden ze heus leuk omdat die aansluit bij hun belevingswereld, maar ik merk dat jongeren best naar een langere preek of catechisatieles kunnen luisteren als die hun maar iets te zeggen heeft en concreet is. De vorm kun je veranderen, maar verander de inhoud nooit. De inhoud is het sterkste wat je jongeren te bieden hebt! Als zij de diepe waarde en inhoud van het geloof ontdekken, zullen ze net zo verkocht zijn als wij ooit waren. Maar, wel op hun manier."

Hoe kunnen wij jongeren helpen God te leren kennen, een band met Hem maar ook met de kerk op te bouwen?

"Het belangrijkste is denk ik: voordoen. Als wij willen dat jongeren God leren kennen en een band met Hem opbouwen, zullen wij ze moeten voorleven wat dat inhoudt. Jongeren van nu zijn erg op zoek naar echtheid en identificatie. Praten alleen is niet genoeg. Als je wat wilt met jongeren, moet je wat je zegt (bijvoorbeeld in de catechese) ook zelf in praktijk brengen. Ik ervaar het werken met jongeren als een spiegel voor mezelf. Daarnaast is het zo dat de relatie eerst een bepaalde kwaliteit moet hebben voordat je een laagje dieper kunt gaan."
 

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker