Artikel
2016-01-08
Meditatie DE WEKKER (bij begin 125e jaargang) door Rien Vrijhof

‘Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor ….’, Jesaja 50: 4

Soms is de titel van een blad meteen duidelijk of heb je direct al een vermoeden waar het blad voor staat. Soms ook moet je er even voor gaan zitten. Ik denk aan de mooie bladen in onze kerken ‘Doorgeven’ en ‘Verbonden’. Titels om over na te denken. Maar hoe zit het nu met ‘De Wekker’? Meteen duidelijk …? Of toch niet …?

Wakker maken. Dat is het eerste waar je aan denkt als het over wekken gaat. Op veel nachtkastjes staat een wekker die ’s morgens het tijdstip aangeeft waarop we wakker moeten worden. Het alarm dat ons wekt. Voor veel jongeren is dat niet een apart apparaat, maar gewoon het mobieltje met ingebouwde wekkerfunctie. Wekken is wakker maken uit de slaap. Maar daar is niet alles mee gezegd. Wekken is ook opwekken, iets teweegbrengen. Belangrijk om dat voor ogen te houden bij Jesaja 50. Want de achtergrond van dit hoofdstuk is niet de slaap, maar de moedeloosheid. Het volk Israël is al jaren geleden weggevoerd in ballingschap en het heeft alle hoop verloren dat het ooit nog eens werkelijkheid zal worden wat Hij, die de Heilige van Israël heet, ooit heeft beloofd. Heeft Hij wel iets in te brengen in de machtsverhoudingen van de wereld.

Hij wekt
Het tweede deel van het boek van de profeet Jesaja wordt troostboek genoemd. ‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God.’, Jes. 40: 1. Alle nadruk ligt op het initiatief dat God neemt om zijn volk te bemoedigen. Dat is in Jesaja 50 niet anders. Het wekken gaat van God uit. Onder het volk leeft van alles, behalve het vertrouwen dat de Here God het initiatief zal nemen en een einde zal maken aan het lijden van Israël. Het volk wordt omschreven in vers 4 met het woord ‘de moede’, de vermoeide. De ‘diepe duisternis’, waar vers 10 van spreekt, heeft hen alle moed ontnomen. En sommigen onder die vermoeiden zijn ook nog kwaadwilligen geworden, die van een initiatief van God niet meer willen weten.

Maar niet de menselijke conditie heeft het laatste woord. God wekt! Keer op keer wordt Hij daarom ook door Jesaja de Schepper genoemd. Hij formeert het licht en schept de duisternis (Jes. 45: 7). Hij is van niets en niemand afhankelijk, alleen van Zichzelf. En in de afhankelijkheid van Zichzelf, neemt Hij het initiatief tot heil van zijn volk en tot ondergang van de vijanden. Dat is de gloed van zijn genade die oplicht in de woorden van de profeet. Maar ziet het volk het ook?

Hij wekt mij het oor
Onder het volk is er één die het ziet, die bemoedigd is, en die de moedeloosheid achter zich heeft gelaten. Het is de knecht die zich in vers 4 leerling noemt. Een woord waarmee hij aangeeft: wat ik zeg, heb ik niet zelf bedacht, maar het is mij gezegd. Ik ben maar een leerling. Wat ik verkondig komt van elders. De Here God heeft mij het oor gewekt. Hij heeft mij ontvankelijk gemaakt om te horen. En dat niet één keer, maar elke morgen. Als een niet aflatende stroom is het Woord van God tot mij gekomen. En hoe ongelooflijk de boodschap ook voor mij was, en hoe fel verzet er ook rees bij de kwaadwilligen, ik heb het gehoord en ik kan en wil nu niet anders dan gehoorzaam zijn en als een leerling spreken. De leerling heeft de duiding van God van het wereldgebeuren aanvaard en staat er voor in, ook al sleept men hem voor het gerecht (vs. 8v). Het woord van God heeft hem moed gegeven. En nu is het zijn opdracht en verlangen om ‘met het woord de moede te ondersteunen’. God gaat zijn plan voltrekken te midden van machtsverhoudingen in de wereld die onwrikbaar lijken.

Hij wekt ons
In het geloof dat God dezelfde is toen en nu, ontvangen we door de boodschap van Jesaja een woord van bemoediging in onze verwarde wereld en ontwrichte levens. De Here God is nog altijd de Wekker van ons oor door het woord dat Hij spreekt. Zijn woord is een levend woord door zijn Geest. Een woord dat in de Here Jezus Christus, zijn Zoon, vlees en bloed is geworden, en gebleken is bestand te zijn tegen de machten van duisternis en kwaad, en antwoord te zijn op de machten van zonde en dood. Hij is het Woord dat ons de ware duiding geeft waar vergeving, vrede en hoop te vinden zijn. De (geestelijke) machtsverhoudingen in de wereld van vandaag lijken ons te vermorzelen, maar Hij wekt ons het oor en roept ons tot vertrouwen. Zo doet Hij van dag tot dag, van zondag tot zondag. En ook door dit blad: de wekker in dienst van de Wekker.

Ds. Rien Vrijhof is predikant te Arnhem

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker