Artikel
2016-05-27
Meditatie: Focus Door Jan Wessels

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat  (Fil. 4: 8)

Geen nieuws is goed nieuws! Dus andersom: echt nieuws is slecht nieuws. Het journaal en de kranten worden gedomineerd door de beelden en verhalen van oorlogen en rampen. Vooral menselijk leed doet het goed. Als het goed gaat in de kerk of in een organisatie, komt het niet in de krant, maar als er problemen zijn worden die vaak breed uitgemeten. Zelfs christelijke media doen daar helaas regelmatig aan mee: gewoon, omdat het lezers en kijkers oplevert. Is het daarom een wonder dat er zoveel geklaagd wordt en zoveel negativiteit heerst? Zoveel chagrijn, ook in de kerk?

Omstandigheden
Als het om problemen gaat, kan Paulus trouwens wel een woordje meespreken. Hij heeft al van alles meegemaakt in zijn leven. Als hij de brief aan de Filippenzen schrijft zit hij opnieuw in de gevangenis ‘omwille van Christus’ (1: 13) en is zijn toekomst onduidelijk en onzeker. Menselijkerwijs gesproken: een dubbeltje op zijn kant. De gemeente in Filippi is zich dat ook diep bewust. De gelovigen daar zien de bui hangen en maken zich grote zorgen, want ze hebben een heel sterke band met de apostel. Ze sturen voortdurend mensen om hem te bemoedigen en te ondersteunen en sparen daarbij kosten noch moeite.

De apostel schrijft dan zijn brief terug om hen in de eerste plaats te bedanken, maar ook om hen een hart onder de riem te steken. Het wordt een brief die eigenlijk bolstaat van positieve en optimistische woorden, waarbij het woord ‘blijdschap’ steeds weer naar boven komt. ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde’, schrijft hij 4: 4. En hij zet er als het ware een dikke streep onder.

Nee, Paulus gaat daarin niet voorbij aan alle moeilijkheden die er in je leven kunnen zijn: ziekte, werkeloosheid, zorgen over de mensen om je heen. Zorgen over de samenleving en zelfs zorgen over de kerk. Wat hij doet is, daarover heen wijzen op iets wat alles in een ander daglicht stelt: dat we er in dat alles niet alleen voorstaan, maar dat de Here er bij is en dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. De Here is nabij! Dat is de kern en het draaipunt waardoor alles anders wordt. Daarom hoef je niet chagrijnig of bezorgd te zijn, maar kun je altijd vriendelijk zijn.

Focus
Maar, zegt Paulus er dan gelijk achteraan, focus dan ook niet de hele tijd op negatieve dingen. Dingen die je naar beneden halen, die je … inderdaad chagrijnig maken. Schenk aandacht aan positieve dingen. Haal die naar voren. Praat daar over. Denk daar aan. Bedenk dat! Het woord dat hij hier gebruikt is één van zijn favoriete woorden en heeft een geweldig sterke klank.
De dingen die dan genoemd worden zijn allemaal dingen, die zichtbaar worden waar God aan het werk is door Zijn Geest in mensen en in situaties: waarheid, niet zozeer als concept, maar als iets (iemand) waar je op kunt vertrouwen, betrouwbaarheid. Alles wat edel is: waar je op een positieve manier van onder de indruk raakt; rechtvaardigheid: goede dingen die mensen doen; zuiverheid … we kunnen niet op alle woorden ingaan. Paulus vat ze ook samen: alles wat deugdzaam is en lof verdient! Alles wat goed en mooi is: waar iets doorheen schijnt van hoe het was in het begin, toen de zonde nog niet alles verpest had, en van hoe God het bedoelt en door Zijn Geest in mensen laat zien.

Focus daar je hele aandacht op - schrijft Paulus. Nee, dat is niet altijd logisch (als je kijkt naar de oppervlakkige omstandigheden), maar veel meer een bewuste geloofskeuze. Kort door de bocht: kies ervoor om goed-nieuws-mensen te zijn! Daar is alle reden voor: De Heer is nabij! Wat wil je nog meer?

Goed-nieuws-mensen

Simpel? Nee zeker niet. Maar wel mogelijk. Je hoeft er alleen maar om te vragen. Wat zou de kerk en wat zou Nederland er anders uit gaan zien, als we dat meer zouden doen.

Drs. Jan Wessels is predikant van de CG Bethelkerk in Veenendaal en werkt als directeur bij MissieNederland, voorheen de Evangelische Alliantie.


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker