Artikel
2016-06-24
Waar is het zegel? De redactie ontving van verschillende lezers de vraag waar het kerkelijke zegel met de bekende tekst ‘Nec tamen consumebatur’ (‘en toch niet verteerd’, Exodus 3: 2) gebleven is in de nieuwe vormgeving. Het zegel paste door de grote mate van detaillering niet goed bij de nieuwe lay-out van De Wekker. We hebben wel overwogen om een eenvoudiger versie met een duidelijker afdruk te gebruiken, maar wijzigingen van het zegel bleken moeilijk te liggen doordat het eigendom is van de kerken. Daarom hebben we ervoor gekozen om het zegel te laten vervallen in de nieuwe vormgeving van De Wekker. In de afgelopen 125 jaar is overigens er ook variatie geweest op dit punt. Soms werd er in De Wekker geen zegel afgedrukt, of was er lange tijd een ander zegel met als opschrift ‘Nomen Jehovae Turris Fortis’ (‘de Naam van de HEERE is een sterke toren’, Spreuken 18: 10)in gebruik.

De redactie koos voor een ander logo op De Wekker: een lemniscaat als symbool voor de eeuwigheid met daarin een ‘wekker’ (L) die drie uur aanwijst: het stervensuur van Christus.

P.L.D. Visser

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker