Artikel
2016-07-08
Een nieuwe stap in Frankrijk Door M.C. Mulder

Een stap vooruit
Van 6-8 mei was er in de Cevennen een bijzondere vergadering. Elk van de kerken van de UNEPREF, het Franse kerkverband van Eglises Réformées Evangéliques waar onze kerken contact mee onderhouden, hadden een afvaardiging gestuurd naar een algemene synode. Deze had als thema: ‘een stap voorwaarts’. De sfeer van de vergadering was er naar: gezamenlijk willen deze kleine kerken in het enorm geseculariseerde Frankrijk een stap vooruit zetten. Voor een Nederlander die gewend is aan de mogelijkheid om met velen samen te komen op zondag en een kerkelijk leven te kunnen organiseren, is het nauwelijks voor te stellen hoe beperkt deze broeders en zusters in Frankrijk zijn vanwege hun geringe aantal. Toch is de kerk niet leeg en is er een nieuw elan te bespeuren. ‘Hetgeen wij bereikt hebben … in dat spoor verder’, zeiden ze naar aanleiding van Filippenzen 3: 16.


Nieuwe structuur
Het was de eerste vergadering van het kleine kerkverband in de nieuwe structuur die men vorig jaar heeft aangenomen. De voorzitter van de Commission Permanente, ds. Jean-Raymond Stauffacher, legde nog eens uit wat het doel van de nieuwe structuur is. Men wil in de missionaire uitdaging waar men zich voor geplaatst ziet zo min mogelijk vergadertijd vermorsen. De structuur van regionale bijeenkomsten en classes waar alle kerken een vertegenwoordiger naar toe sturen is geheel afgeschaft. In plaats daarvan is er een nieuwe structuur van drie commissies, gegroepeerd rond de volgende kerntaken: geloofsonderwijs (vorming), roeping tot bijzondere dienst (m.n. de ambten) en de missionaire taak. In deze drie commissies worden predikanten, ouderlingen en gemeenteleden gekozen die zich specifiek met dit éne bezighouden. Dat geeft meer focus aan het onderlinge overleg.
Het was te merken dat men verwachting heeft om in dit spoor verder te komen, juist met het oog op de roeping het evangelie te verkondigen. Het is mooi om te zien dat dit kleine kerkverband dat steeds voor ogen blijft houden.

Verbondenheid met de Nederlandse kerken

De contacten met buitenlandse kerken worden zeer gewaardeerd. Vanuit Brazilië waren vier predikanten aanwezig die zendeling worden in Frankrijk, in dienst van de UNEPREF. Een van hen sprak de synode toe: ‘Nadat wij het evangelie uit Europa hebben ontvangen, komen we nu hier om het Woord als het ware aan u terug te brengen.’ Je kon een speld horen vallen.
Vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken was een vertegenwoordiger aanwezig die de synode toesprak. Vanuit de SSGKF (Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk) mocht ik een woord spreken, waarin ik ook de groeten vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken overbracht. De verbondenheid met de Nederlandse kerken wordt ervaren als een steun in de rug. De SSGKF, destijds opgericht door onder meer ds. K. Boersma, kan al meer dan dertig jaar materiële steun bieden door trouwe donateurs. Dat wordt ontvangen als een geestelijke bemoediging.

Drie nieuwe kerken

Tijdens de synodevergadering kwam het verzoek aan de orde van drie kerken om lid te mogen worden van de UNEPREF. De achtergrond van dit verzoek ligt in toenemende zorg over liberalisering in de grotere geünieerde Franse Protestantse kerk. Men had met alle drie kerken zorgvuldig gesprekken gevoerd die werden verslagen, waarna werd gestemd. Toen de uitslag bekend werd gemaakt, overduidelijk positief, hief een synodelid spontaan aan: ‘A toi la gloire’. ‘U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer!’ Alle synodeleden stonden op en zongen het van harte mee. Een ontroerend moment tijdens deze kerkelijke vergadering, waarin God de lof werd toegebracht.

Convention nationale
Op hetzelfde moment dat de synode bijeen was, werd een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd, waar men ook vanuit heel Frankrijk voor naar de Cevennen was toegekomen. Gezinsleden van de afgevaardigden en andere belangstellenden kwamen samen op het terrein van Béthanie, een kerkelijk vakantiecentrum in de buurt, waar lezingen, workshops, concerten en maaltijden werden gehouden. Ook dat hoort bij de stap voorwaarts: het onderhouden van de band, geestelijk en in de ontmoeting met elkaar. In Frankrijk hoort bij een goede vergadering ook een goede maaltijd, waarin van hart tot hart gesproken kan worden.

Deze zomer
Als u deze zomer op vakantie gaat in Frankrijk, bezoek dan eens een kerk van dit kerkverband, als die in de buurt is. Zelfs als u weinig van de dienst kunt volgen, uw aanwezigheid is voor de Franse broeders en zusters een blijk van geestelijke verbondenheid. Via de website van de SSGKF (www.ssgkf.nl) kunt u informatie over plaatselijke kerkdiensten inwinnen.

Namens de Franse broeders en zusters van de UNEPREF mag ik u de groeten terugdoen: ‘Merci’ voor de verbondenheid die men uit Nederland ervaart.

Dr. Michael Mulder is o.a. docent Judaïca aan de TUA 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker