Artikel
2016-08-19
Meditatie: Het spook van Nietik Door J.D. van ’t Zand

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is, Johannes 16: 8-11

Vroeger, toen moeder even weg moest, zei ze vaak tegen ons: "Zorg dat het huis opgeruimd en netjes is als ik terugkom.” Voor ons als kinderen was het helaas niet altijd mogelijk om haar opdracht goed uit te voeren. Wanneer ze dan terugkwam, was het vaak niet zo ordelijk als dat ze had gehoopt. Dan was ze zelf ook niet zo opgeruimd meer en vroeg boos: "Wie heeft dit gedaan?” Ons eerste spontane antwoord was altijd: "Niet ik!” Haar reactie was dan: "Dan was het vast een spook die zo’n rotzooi heeft veroorzaakt. Het spook van Nietik.”

Een oud spook
Het spook van Nietik is een spook dat zeer algemeen voorkomt. Veel mensen zien elk probleem, elk conflict, elke fout op die manier. Wat er ook fout gaat, het was vast en zeker Nietik. Dit spook vernietigt huwelijken, gemeenten, relaties, vriendschappen, geloof en de vrucht van de Geest. Jammer dat veel mensen de verantwoordelijk niet willen nemen voor hun eigen aandeel in een probleem. Ze willen het niet erkennen. Dan zeggen ze: "Het was het spook van Nietik.”

Dit spook is al heel erg oud. Heel aan het begin van de geschiedenis van de mens zien we het al verschijnen. Nadat Adam en Eva in zonde vielen, kwam God naar hen toe. Hun reactie op zijn indringende vragen was: "Het was Nietik. Nee, het was de vrouw die U mij had gegeven. Nee, het was de slang die U zo listig had gemaakt.” Het is de schuld van iedereen behalve die van mij.

Ook vandaag nog zeggen mensen graag: "Zij hebben het gedaan. Zij veroorzaken de problemen. Ik ben slachtoffer. Ik kon er niets aan doen. Ik had geen keus.” We hebben vanaf de zondeval van Adam en Eva een bijzonder vermogen aangeleerd om onszelf als rein te zien en de schuld op iemand anders te schuiven. Dit bijzondere vermogen is een gave van de satan zelf. Het spook van Nietik is een uitvinding van hem. Onze kijk op God, de wereld en onszelf is verstoord door de zonde en de satan. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht. Een cirkel van zelfmedelijden, conflict, scheuring, woede, pijn en destructief gedrag.

Ghostbuster

Maar er is goed nieuws. Het spook van Nietik is dood. (Daarom heet hij ook een spook.) Jezus kwam hem doden. Hij was de eerste Mens die ooit zei: "Het was niet zij. Het was Ik.” Hij nam ons straf en ons schuld op zichzelf. Op Hem regenden alle beschuldigingen en verwijten neer. Hij droeg al onze overtredingen zodat wij nooit weer door God veroordeeld zouden worden. Jezus is de originele Ghostbuster (Spook-overwinnaar).

Wanneer we in Hem geloven, kunnen we met vrijmoedigheid naderen tot de genadetroon van God. Dan kunnen we tegen God zeggen: "Kijk niet naar wat ik deed, maar kijk naar wat Hij deed. Niet ik, maar Hij schenkt mij kracht en leven en troost.”

Geest
Jezus wil het spook van Nietik ook doden in ons leven. Dat doet Hij door een Geest te sturen. Door de Heilige Geest worden onze harten en ogen geopend. Door de Heilige Geest kunnen we in een spiegel kijken en onze eigen schuld erkennen. De Heilige Geest overtuigt toch van zonde en gerechtigheid en oordeel. Door de Heilige Geest kunnen we zeggen, "Het spijt me. Ik zat fout. Ik heb gezondigd. Wilt U mij vergeven? Mijn grootste probleem ben ik.”

Wanneer we vol zijn van deze Geest, maakt Hij ons zeer bescheiden in hoe we omgaan met andere mensen en andere groepen. Wanneer we weten dat wij op geen enkele manier verdienen wat we hebben gekregen, worden de mensen die de belangen van anderen boven die van onszelf stellen.

Ds. J.D. van `t Zand is predikant te Sneek

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker