Artikel
2016-09-02
Mensen in de kerk: Een platform voor vrouwen van alle generaties Door Henriëtte Bal-Dieleman

Hoe verbind je vrouwen van alle generaties met elkaar? Een uitdagende vraag die Magda Reinders en het bestuur van CGK Vrouw niet uit de weg gaan. Want: 'we willen voor vrouwen in alle leeftijdsgroepen tot zegen zijn'.

In januari van dit jaar veranderde de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen haar roepnaam in CGK Vrouw. Een nieuwe website, www.cgkvrouw.nl, werd gelanceerd, evenals een Facebookpagina met inmiddels zo'n 500 volgers.

Waarom?
"We constateerden dat we een heel trouwe achterban hebben, actieve leden van vrouwenverenigingen in het hele land. Maar tegelijk zien we dat deze groep vergrijst. We zien het als onze taak om vrouwen van alle generaties te bereiken, want we kunnen van elkaar leren. Van de jongeren bijvoorbeeld hoe je in het leven staat, thuis, in de kerk, in vriendengroepen en actief met contacten via social media. Omgekeerd kunnen ouderen hun levens- en geloofservaringen delen. Met onze kernwoorden ontmoeting, bezinning en verbinding doen we alles om vrouwen binnen ons kerkverband met elkaar in contact te brengen."

Moet je lid zijn van een vrouwenvereniging?
"Nee, dat willen we loslaten. Tot vorig jaar was onze bond heel hiërarchisch georganiseerd, met plaatselijke vrouwenverenigingen, regionale contactavonden en een landelijke bondsdag. We merken dat voor jongere generaties, in de drukte van het dagelijks leven, zo'n type binding soms een drempel is. Daarom hebben we gezegd: wij willen een organisatie worden waar álle vrouwen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken elkaar kunnen ontmoeten. Net als voorheen op de vrouwenverenigingen, maar ook op andere manieren die minder tijd- of plaatsgebonden zijn."

Hoe werkt dat?
"We leggen vrouwen geen verplichte keuzes op. De vrouwenverenigingen en regionale kringen blijven. Ook de Bondsdag blijft overeind, onder de naam CGK Vrouwendag. We komen vanaf dit najaar op uitgebreidere schaal naar onze doelgroep toe, met themadagen rond Geloof en zelfbeeld in Zwaagwesteinde, Leiden, Nijkerk, Zierikzee en Almelo. En we willen vrouwen laten meedenken in enquêtes, onder andere op Facebook. Onderling contact voorziet in een behoefte, zowel voor de trouwe leden van vrouwenverenigingen als voor vrouwen die niet gebonden zijn aan zo'n vereniging. We zien dat ook aan de respons op onze Facebookpagina. Soms bereiken we met een bericht wel 1800 lezers. Voor ons is het stimulerend en motiverend om het aantal belangstellenden te zien groeien.
Het woord van God is de bindende factor door het werk van de Heilige Geest. Dat overbrugt generaties. Daarom zetten we op de website Bijbelstudiemateriaal. Elke maand plaatsen we een boekrecensie en we zorgen voor toerusting en adviezen. Overigens hebben we net als voorheen ons papieren maandblad, omdat we alle vrouwen willen bereiken op de manier die voor ieder persoonlijk het prettigst is."

Meer verbinding dus
"We willen de verschillen minimaliseren. Of een vrouw nu lid is van een vrouwenvereniging, van een Bijbelstudiegroep of alleen van één van de gemeenten in ons kerkverband, het is belangrijk elkaar in het oog te blijven houden. Want zo mogen we elkaar vanuit Gods woord in alle leeftijdsgroepen tot zegen zijn."


 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker