Artikel
2016-10-14
Het Michaverhaal, de Bergrede & onze kerken door G. Drayer

Onze kerken hebben de nodige moeite met activisme! Terecht! Puur activisme verraadt vaak een gebrek aan inhoud, aan diepgang. Het opmerkelijke is dat de Michacursus, even als andere materiaal, juist gemaakt is vanuit die diepgang. Maar dat daar ook conclusies aan verbonden worden.

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is, en wat de Heere van u vraagt … (Micha 6: 8a). Van daaruit werkt Micha-Nederland! Micha noemt alles alleen in één adem: trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Zo worden ze onlosmakelijk aan elkaar gebonden. En wat nog mooier is, zo worden ze ook zichtbaar in het leven van Jezus die het ons voorleefde.

Bergrede
Mattheus vertelt in ‘de Bergrede’ dat Jezus ons aankijkt en aanspreekt met gelukkig-prijzingen. Als Hij dat doet, mogen we er door zijn Geest zeker van zijn dat Hij ons in beweging wil zetten. Wie hongert en dorst, heeft ernstig gebrek aan voedsel. In onze wereld is er groot gebrek aan gerechtigheid. Het onrecht lijkt te zegevieren. Maar als we met de Bijbel in de hand kijken naar deze wereld én onszelf komen we tot de schokkende ontdekking dat wij niet ‘recht’ staan voor God en medemens. Dat is al sinds het paradijs zo! Tegelijk belooft de Bijbel ons: eenmaal zal Gods rijk volkomen doorbreken, dan zal er recht gedaan worden en zullen mensen tot hun recht komen. Onderweg daarheen worden we aangesproken over ‘gerechtigheid beoefenen’. Willen we dat? Leven we daarvan?

Als Jezus het over gerechtigheid heeft …
Maar wie wil dat niet? Veel politieke partijen hebben gerechtigheid in hun programma staan. Maar bedoelt Jezus hetzelfde als de politiek van 2016? Zeker niet!  
Als Jezus het over gerechtigheid heeft, gaat dat niet over anderen, maar over onszelf. Over ons onrechtvaardig zijn, dat je vergeving en verandering nodig hebt. Sinds we niet meer in het paradijs leven, hebben heel veel mensen de mond vol over
‘gerechtigheid’, maar hoeveel dat beoefenen is de vraag!

Jezus noemt zijn leerlingen in de Bergrede gelukkig wanneer ze ontdekken dat zij onrechtvaardig zijn en verlangen naar vergeving en verandering. Als we hongeren en dorsten naar gerechtigheid beseffen we dat we deze niet hebben. Dan gaat het dus over wat we níet hébben. Daar zit dus niets in van "wij moeten beter ons best doen!”, van activisme. In dat geval zou het alleen maar schuldgevoel teweegbrengen, want wanneer lukt het ons wel, gerechtigheid te betonen?

Nee, Jezus wekt ons verlangen naar iets wat Hij geeft: dat je zonden en schulden vergéven worden en dat Zijn Geest je wil veranderen. Dat de bede op je lippen komt: alstublieft, Here, maak me rechtvaardig, geef me gerechtigheid, want ik héb dat niet, maar U geeft het. En ik kan niet zonder …! Om Jezus’ wil.
Zo verandert God schuldgevoel in motivatie om voor Hem te leven! Om Gods tonen te laten klinken en Gods beeld te vertonen. Jezus’ visie op geluk is totaal anders dan wij gewend zijn: bij Hem draait het niet om succes, relatie, bezit en gezondheid zoals bij ons.

… dan heeft Hij het over ons
Als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan erkén je: dat deze wereld van Gód is; dat de mensen dichtbij en veraf van Gód zijn; dat ook het milieu van Gód is; dat ook regeringen onder Hém staan. En, als Hij zorgt doet Hij dat ook via ons (kerk)mensen!
Hij nodigt ons uit, Hij neemt ons mee: gelukkig de mensen die … Hij spreekt ons áán. "Jullie zijn … het zout van de aarde, jullie zijn … het licht in de wereld (5: 13,14).
Jezus verandert ons leven niet achter onze rug om, maar schakelt ons in, maakt ons verantwoordelijk.

Aan die zaken besteedt het Michaverhaal van Micha NL, en dus ook de Michacursus aandacht. Juist vanuit het besef dat we als (kerk)mensen ons in de samenleving niet kunnen (én mogen) bewegen zonder God. Niet zonder de vraag op onze lippen: Here leidt ons door uw Geest opdat we u dienen en onze daden geen obstakels worden voor anderen om u te leren kennen en deelgenoot worden te van uw Koninkrijk!   

Heer, leer ons recht te doen aan zovelen, en altijd te handelen als U;
Heer, leer ons trouw te zijn in het delen, en eenvoudig te wandelen met U.
(Rikkert Zuiderveld)

Ds. Gé Drayer is diaconaal consulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker