Artikel
2017-02-17
Interview: 'Niet gezocht. Wel mooie, verantwoordelijke taak' Nieuwe hoofdredacteur dr. Arie Versluis
 
Door Tanneke Diepenbroek

 
'Geestelijk leiding geven. Nu en dan prikkelend. Dat kan ook confronterend zijn, net als de prediking.' Onze kersverse hoofdredacteur dr. A. (Arie) Versluis uit Ouderkerk aan de Amstel aan het woord over De Wekker.


Van jongs af aan is hij lezer van De Wekker - "dat hoorde erbij thuis” - en verschillende keren leverde hij een bijdrage, maar de voordracht door de redactie kwam onverwacht en ongezocht. Echter: "Dit komt op mijn pad en ik vind het mooi om op deze manier aan het werk voor de kerken te kunnen bijdragen. Hoe de redactie op het idee kwam mij voor te dragen? Dat zou je hen moeten vragen, maar ik denk dat ze iemand zochten die nog jong is en de kerken als geheel wil dienen.”

Waardering voor de huidige Wekker is er zeker, sommige rubrieken spreken bijzonder aan: "Het is een mooi blad als geheel. Een rubriek als Woordwerk waardeer ik om de aansprekende manier waarop vanuit de Schrift lijnen worden getrokken naar de praktijk van het leven. Een rubriek als ‘Gemeente in beeld’ heeft weer een heel ander karakter. Ik vind het goed om hierin iets mee te krijgen van de vreugde en zorgen in de verschillende gemeenten die we hebben.”

Blad voor de kerken
De Wekker is een blad voor de hele CGK. Wilt u dat zo houden?
"Ja, dat wil ik zeer zeker! Wij hebben elkaar gekregen - dat is juist het unieke van de kerk, dat je daar niet zit met mensen die je zelf uitkiest, maar met mensen die de Heere je geeft. Wij spreken elkaar aan op Schrift en belijdenis en in die lijn wil ook De Wekker werken. Artikelen hoeven niet naadloos het standpunt van de redactie te verwoorden. Tegelijk wil De Wekker niet allerlei meningen naast elkaar zetten, maar ook een bepaalde lijn aangeven om daarmee de kerken te dienen.
Ik hoop dat we elkaar als kerken kunnen blijven vinden op grond van Schrift en belijdenis en dat De Wekker daarom voor de breedte van de kerken dienstbaar kan zijn. Tegelijk besef ik dat we het heus niet iedereen naar de zin kunnen maken. Kerk-zijn is ook een oefening in geduld en gebed. Het is voor de redactie wel een uitdaging om ook jongere generaties te bereiken. Ten slotte: De Wekker is een blad van de kerken en voor de kerken. De redactie staat dan ook open voor opbouwende reacties of suggesties (hoofdredacteur@dewekker.com)."
Welk thema brengt u in als de redactie binnenkort gaat brainstormen?
"Ik zou graag een nummer maken over ‘leven voor Gods aangezicht’. Wat betekent het concreet om de Heere te dienen in ons dagelijks leven? Juist in kleine dingen, in je levenshouding. Hoe leef je nu echt afhankelijk van God? Of een andere kant hiervan: ‘het goede leven’ - kunnen wij wel van harte genieten van het goede dat God ons geeft - daar is vanuit de Schriften best wat over te zeggen; en wat maakt dat nu anders dan het genieten dat veel reclame ons voorspiegelt?"

Kennismaking
Wie is onze nieuwe hoofdredacteur eigenlijk?
Ds. Versluis is sinds mei 2012 predikant in Ouderkerk a/d Amstel, een gemeente met ruim 300 leden. Naast zijn nieuwe nevenfunctie als hoofdredacteur van De Wekker is hij al jarenlang, vanwege zijn studierichting Oude Testament, lid van een onderzoeksgroep van bijbelwetenschappers en dogmatici uit Apeldoorn en Kampen. Hij is niet in dienst van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), maar geeft er wel af en toe les. De onderzoeksgroep organiseert soms ook conferenties, zoals over het verbond.

In 2012 promoveerde dr. Versluis op het gebod aan het volk Israël om de Kanaänieten uit te roeien. "Binnen het Oude Testament neemt het boek Deuteronomium een zeer prominente plaats in. Het gebod om die volkeren uit te roeien was eenmalig en maakt deel uit van de heilsgeschiedenis. Voor ons roept zo’n gedeelte grote vragen op waar je ook geen pasklaar antwoord op vindt. Het onderzoek dat ik toen deed blijft helaas actueel door ontwikkelingen in de wereld. Binnenkort komt er een - bewerkte - Engelse vertaling van mijn proefschrift uit.”

Gevraagd naar hobby’s moet Versluis bekennen dat het orgelspelen er in de loop van de pastorietijd bij ingeschoten is. "Hier kom ik nauwelijks nog aan toe. Ik lees graag, naast theologie ook geschiedenis en literatuur. Momenteel ben ik bezig in ‘De bekeerlinge’ van Stefan Hertmans. Literatuur en geschiedenis helpen om het heden beter te begrijpen.”

Veel tijd voor lezen schiet er echter niet over in een jong gezin met vier kinderen in de basisschoolleeftijd: Lydia (11), Pieter (9), Debora (7) en Thomas (4) bezoeken de reformatorische basisschool in Amstelveen. Hun moeder Melinda is als predikantsvrouw zowel binnen als buiten de gemeente actief en valt af en toe in als leerkracht. Toch vindt ze ruimte om tijdens het gesprek naar eigen zeggen 'even rolbevestigend bezig te zijn' en de door haar man gezette koffie voorzien van iets lekkers te serveren.

Spoorloos
Veel lezers van De Wekker zullen zich het drama herinneren dat het gezin Versluis overkwam toen zoon Arie 21 jaar was, in de zomer van 2000. Tijdens een vakantie in de bergen kwam zijn vader - jeugdwerker Piet Versluis - niet terug van een wandeling in de vroege morgen. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. "Ik was halverwege mijn studie en heb dus nog wel over allerlei dingen met mijn vader kunnen spreken. Daardoor heb ik weer heel andere herinneringen dan mijn jongste broer, die op dat moment tien was. Juist op hoogtepunten van je leven, als je trouwt of bevestigd wordt als predikant, missen we mijn vaders aanwezigheid.
Wat ik me onder meer herinner van de tijd kort na zijn verdwijning is hoe belangrijk het was dat er mensen waren die echt konden luisteren. Ik hoop dat ik dat zelf ook laat merken, dat ik in die zin ook iets door kan geven van wat ik toen als troostvol heb ervaren.”

Een andere ingrijpende periode kwam enkele jaren geleden, toen een chronische aandoening zodanig ernstig werd, dat twee buikoperaties noodzakelijk bleken om hiervan te genezen.
"Toen werd ik ook geestelijk stilgezet. Ik moest leren van genade te leven. Veel waarvan ik altijd dacht dat het belangrijk was leerde ik relativeren. Andersom wordt dan duidelijk wat er echt toe doet.

Dat zijn gebeurtenissen die me geestelijk gevormd hebben. Je wordt heel indringend stilgezet bij de vragen over Gods voorzienigheid. Tegelijk heb ik juist in die perioden ook bijzonder gemerkt dat de Heere heel dichtbij was. Niet mijn geloof geeft in zo’n situatie houvast, wel Zijn trouw.”

Nog even terug naar het hoofdredacteurschap. Gaat er de komende tijd wat veranderen in De Wekker?
De thematische opzet van De Wekker maakt het mogelijk een onderwerp uit te diepen en geeft een zekere structuur. De redactie zal niet ineens een nieuwe koers gaan varen, maar wel zullen we blijven ontwikkelen. We willen staan in de lijn van de kerkelijke besluiten en geen ‘oppositie voeren’. Aan de andere kant willen we ook laten zien wat er in de kerken en de samenleving speelt en daar op een goede manier leiding in geven. Dat mag ook best prikkelend en soms confronterend zijn, maar op een goede manier, niet polariserend.” 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker