Artikel
2017-03-17
Mens in de kerk: De verbinding leggen tussen TUA en gemeente Door Gerdien Starreveld-van Langevelde

'Over drie jaar hopen we het 50-jarig jubileum te vieren.' Aan het woord is drs. Christa Boerke (54), voorzitter van de Commissie Vormingscursus. Zij weet als geen ander wat er bij komt kijken voor een vormingscursus kan starten.

Christa is lid van de CGK Apeldoorn-Oost en werkt als wetenschappelijk medewerker en docent aan de TUA.
"Ik houd van organiseren, vind het boeiend om de verbinding te leggen tussen TUA en gemeente en ik leer er zelf ook van," zegt ze eenvoudig.

"Het idee van de vormingscursus komt van dominee J.H. Velema. Samen met professor Van Genderen heeft hij het initiatief ontwikkeld. Het was hun stellige overtuiging dat theologische vorming niet alleen belangrijk is voor studenten aan de TUA, maar voor ieder gemeentelid. Daarom verwachten we geen specifieke kennis of vooropleiding en werken we niet met toetsen. Iedereen kan en mag meedoen. Ook niet-christelijk gereformeerden.

Het is voor de commissie een uitdaging om het programma van negen zaterdagochtenden boeiend en actueel te houden. De input van de cursisten wordt hierin verwerkt. Daarnaast zijn de vakken van de TUA richtinggevend. Zo kiezen we ieder jaar een onderwerp vanuit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het dogmatische onderwijs en een praktisch of actueel onderwerp, net wat de aandacht verdient. Met een gemiddelde van '6,8 keer de cursus bezocht' kunnen we niet snel in herhaling vallen en teruggrijpen naar een eerder cursusjaar.

De cursisten vormen een veelkleurig gezelschap qua achtergrond, kennis en leeftijd. Dit jaar is de jongste 19 en de oudste 93. Prachtig toch? Ze komen uit alle delen van het land. Omdat de cursus gegeven wordt in de cursusplaatsen Drachten, Apeldoorn, Sliedrecht en Goes, blijven de reisafstanden voor de deelnemers beperkt. Het is verrassend dat het aantal cursisten al die jaren schommelt tussen de 250 en 300. Een stabiel aantal, waarbij Apeldoorn de koploper is en Goes de kleinste blijft.

Al enkele jaren lever ik als docent Nederlandse kerkgeschiedenis een bijdrage. Dit jaar heb ik, hoe kan het anders, voor Luther gekozen. Hij heeft zoveel gezegd en geschreven. Dingen die nog steeds van betekenis zijn, ook al zijn we 500 jaar verder. Zijn gedachten over opvoeding bijvoorbeeld, en over de preek en het pastoraat, zijn meer dan interessant. Ik geniet ervan als mensen na afloop van de cursus terugkoppelen: 'Hij komt nu dichterbij. Ik wist wel van zijn Jodenstandpunt en van de stellingen, maar de rest is nieuw voor me.'

Het boeiende van het vak kerkgeschiedenis is dat we ontdekken dat God via mensen en ontwikkelingen zijn werk doet, dat de gemeente moeilijke periodes kan doorstaan en zelfs weer tot bloei kan komen. Het gaat voor mij altijd om de vraag: wat heeft deze geschiedenis ons vandaag de dag te zeggen, wat kunnen we ervan leren? Dan raak je er niet snel op uitgekeken."

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker