Artikel
2017-05-26
Interview: Niet Spaans maar Catalaans Missionair werk in Barcelona

Door Jilke Tanis

Hij werd verliefd op de stad, ging er werken en trouwde met een lokaal meisje. Inmiddels is Guido Groeneveld drie jaar gemeenteopbouwwerker in Barcelona en preekt hij zondags in het Catalaans. 'Wij willen de mensen in hun eigen taal aanspreken.'

Helemaal snappen doen ze het niet, andere kerken in Barcelona. Aan de ene kant is die nieuwe kerk in de opkomende wijk Provençals del Poblenou misschien wel een tikje onorthodox, met onconventionele manieren van evangeliseren. En aan de andere kant is de liturgie die gebruikt wordt tijdens de erediensten toch eigenlijk hopeloos ouderwets. Het kostte Guido Groeneveld nogal wat uurtjes om uit te leggen waar zijn evangelisch-reformatorische kerk voor staat. En dat terwijl dat volgens hem eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Want middenin een seculiere wereld wil de ‘Ciutat Nova’ (Nieuwe Stad) Gods woord op een eerlijke en authentieke manier brengen. Daarbij worden de mensen in hun eigen taal aangesproken. Letterlijk, want in het Catalaans, maar ook figuurlijk, want een seculier mens in Barcelona ‘heeft niets met gitarenzang en traktaatjes’. In de Ciutat Nova zijn stedelingen welkom voor een kunstvoorstelling of een Instagram-tentoonstelling, waarbij ze op een laagdrempelige manier kennismaken met de kerk. Komen mensen vervolgens in de kerkdienst, dan wacht hen een liturgische eredienst met een stevige, eerlijke preek. Een aanpak die werkt: in vijf jaar tijd groeide de kerk van vijftien naar negentig bezoekers.

"Een aantal jaar geleden was ik samen met mijn vader op een conferentie van het City to City-netwerk, waar Tim Keller aan verbonden is,” vertelt Groeneveld via Skype. "Het was ons laatste uitje voor ik vanuit Antwerpen naar het buitenland zou vertrekken: ik stond op het punt in Barcelona als grafisch ontwerper te gaan werken. Nog voor de conferentie begon, werd er een filmpje getoond over een nieuw kerkplantingsproject in Barcelona. Ik raakte met de kerkplanter uit het filmpje aan de praat, zat de week erna bij hem in de dienst en nog een week later speelde ik er op de piano. Het bleek dat deze kerk al tijden had gebeden om een muzikaal (bege)leider.”

Groei
Vier jaar na zijn komst naar Ciutat Nova is Guido Groeneveld, zoon van emeritus-predikant Kommer Groeneveld, een van de drie ouderlingen van de kerk en volgt hij een masterstudie theologie. Samen met de twee kerkplanters, Xavier Memba en Rube?n Pocull, leidt hij de inmiddels 90 man tellende gemeente.
"De grote groei van de kerk dwong ons er een paar jaar geleden toe de theologische richting en uitgangspunten op papier te zetten en onze koers te bepalen. Bijzonder aan onze gemeente is niet alleen dat hij reformatorische wortels heeft. Onze missie is het planten van kerken waarmee we ontkerkelijkten en niet-gelovigen bereiken. We spreken in de diensten Catalaans, om de Catalanen het evangelie in hun eigen taal te kunnen brengen. Zulke kerken zijn er hier te weinig; in vrijwel elke evangelische of protestantse kerk wordt Spaans gesproken. Dat komt doordat de meeste kerken veel Zuid-Amerikaanse immigranten in de dienst hebben. Daardoor weten die kerken de Catalanen niet te bereiken. Dat is jammer, want de Catalaan is erg trots op zijn taal en stelt zich veel makkelijker open als je de moeite neemt in zijn taal te communiceren. Wij vinden dat deze mensen, die in het verleden veel problemen hadden vanwege hun eigen taal, het verdienen een kerkdienst in het Catalaans te hebben.”

Spanje is een rooms-katholiek land. Welke uitdagingen zie je?
"Spanje is van origine rooms-katholiek, maar vooral hier in Catalonië gaat dat geloof niet veel verder dan een aantal tradities. We zitten dus in een heel seculiere omgeving, met mensen die niet inzien waarom ze Jezus zouden moeten missen of nodig zouden hebben. Het is onze uitdaging deze mensen met het geloof bekend te maken en hen duidelijk te maken dat hun seculiere gedachtegoed hen niet kan redden. Vele mensen zitten helemaal vast aan de afgoden die ze voor zichzelf geschapen hebben. Werkzekerheid is zo’n afgod waar de seculiere mens huwelijk, gezin en vrije tijd voor opoffert. Nu zoveel mensen hier in Spanje hun baan verloren hebben, kunnen wij duidelijk maken dat deze afgod hen niet redt. En dat alleen Jezus hen kan redden. Dit is een uitdaging waar wij natuurlijk niet alleen in Barcelona mee te kampen hebben, maar waar we in deze stad wel mee om moeten gaan.”

Relaties
"Een uitdaging voor ons als kerk is om niet te makkelijk te worden. Het gevaar bestaat dat we onderuit zakken nu de kerk aardig op de rit is, we een gebouw en een bepaald aantal leden hebben. Het gevaar is dat we onze omgeving vergeten en ons op onszelf gaan focussen. Ik geloof echter dat een kerk die niet missionair actief is, geen echte kerk is. Wij zijn geroepen om onze naasten het evangelie te verkondigen. Als ouderlingen proberen we de gemeente daarvan bewust te maken en hen ook heel duidelijk een eigen taak te geven als evangelisten in hun eigen omgeving. De kerkleden zijn degenen die door het aanknopen van vertrouwelijke relaties met ongelovigen, nieuwe mensen in de kerk kunnen brengen. Daarom zal je ons ook niet zo snel op straat traktaten zien uitdelen of liederen horen zingen, hoewel ik daar niks op tegen heb. Wij geloven dat er eerst een goed contact met de mensen moet zijn voor ze überhaupt werkelijke interesse in God en de kerk kunnen ontwikkelen. Daarom organiseren we regelmatig laagdrempelige bijeenkomsten in de gemeente. Zo hebben we met een bekende Instagrammer (Instagram is een site waarop je foto’s kunt delen) een fotowedstrijd georganiseerd om onze wijk te promoten. En zo organiseerden we met kerst bijvoorbeeld een zangavond waarbij we bekende Catalaanse kerstliederen zongen. De samenzang werd afgewisseld met muziek van twee Catalaanse artiesten, van wie één tijdens het schrijven van hun kerstalbum tot geloof kwam en nu de andere meenam naar dit event. Dit toont het karakter van onze missie: de gelovige die zijn niet-gelovige vriend mee naar de kerk neemt.”

Kerkplanten
Mensen benaderen op een manier die bij hun seculiere wereld past; het is de manier waarop ook het City to City-netwerk het evangeliseren aanpakt. Dit netwerk komt voort uit de Redeemer Presbyterian Church van Tim Keller en heeft als missie nieuwe kerken te planten. Een visie die Groeneveld deelt.
"Onze droom is dat we in vijftien jaar tijd drie kerken geplant hebben. Nog een tweede kerk in Barcelona en misschien ook wel een kerk in de tweede stad van Catalonië, Gerona. Hier is 93% van de bevolking Catalaans, waarvan de meesten al generaties lang in Gerona wonen. Voor al die Catalanen is er zondags maar een klein kerkje waar ze naar toe kunnen voor een kerkdienst in hun eigen taal. Het zou heel mooi zijn als wij ook daar een eigen gemeente kunnen stichten.” 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker