Artikel
2017-05-26
Meditatie: Pinksteren: vrijmoedigheid door Gods Geest door B. van de Bovekamp

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid (Handelingen 4: 31)

Vervulling en weerstand
In Handelingen 4 is het feest van de uitstorting van de Geest al weer even achter de rug. Het is een bijzondere tijd van opbouw en geloof. Petrus heeft de beste preek ooit gehouden. De Heer gebruikt hem en anderen om velen tot het geloof te brengen. De gemeente staat in aanzien bij het volk. Het heeft iets heel uitbundigs en dat hoort bij de Geest.

Maar er gebeurt nog meer. De weerstand neemt steeds meer toe, ook vanuit de onverwachte hoek van de gestudeerde geestelijke leiders. Zij ervaren het werk van Gods Geest als concurrentie, want zij zelf staan niet meer in het middelpunt. En het zijn dan ook nog twee leerlingen van Jezus, Petrus en Johannes, ongeletterde en eenvoudige mensen, die dat laten zien, vervuld met de Heilige Geest. Deze ‘gewone’ mensen maken duidelijk dat er sprake is van blindheid. Daardoor zien de leiders niet dat het de Geest is die grote veranderingen teweeg brengt. Het gaat hun eigen hart voorbij. Op bizarre wijze proberen ze er een weg mee te vinden. Ze kunnen het verrichte wonder niet ontdekken en geforceerd proberen ze dan maar de verspreiding van de boodschap van God over de opgestane Jezus in te dammen.

Als je het leest, overvalt je een vorm van verontwaardiging. Hoe kunnen ze zo blind zijn?
Je zou menselijk verwachten dat zo veel uitbundige kracht van de Heilige Geest iedereen omver zou blazen en tot inzicht zou brengen, maar niets is minder waar! Maar pas op, hier zou ons ook zomaar een spiegel voorgehouden kunnen worden, want hebben wij dan wel het juiste zicht?

Vervulling en vrijmoedigheid
Hoe gaan Petrus en Johannes ermee om? Als ze ervaren wat de gevolgen zijn van hun vrijmoedigheid om het Woord van God te verkondigen? Arrestatie, bedreiging en later nog gevangenschap en lijfstraffen en nog veel meer, tot zelfs de dood toe?

Onder druk van de publieke opinie worden ze vrijgelaten en wat gaan ze dan doen? Ze verbinden zich met de andere leerlingen en praten hen bij én ze verbinden zich met God door eensgezind in gebed te gaan. Het is een opmerkelijk gebed, niet om de vernietiging van hun vijanden of om het wegnemen van dreiging, maar ze bidden om vrijmoedigheid om door te gaan en zo instrumenten te zijn voor Gods grote daden.
En er gebeurt iets. De omgeving komt letterlijk in beweging als onderstreping van Gods aanwezigheid in bedreigende omstandigheden. Ze worden vervuld met de Heilige Geest en ze blijven vrijmoedig spreken over het Woord van God.

Ruimte door vrijmoedigheid
Het voorliggende Bijbelgedeelte is geen blauwdruk van hoe het er vandaag de dag aan toe zou moeten gaan, maar het is wel meer dan opvallend dat juist ongeleerde, ongeletterde, mensen begrijpen en vervuld worden. Mooi is daarbij dat over Petrus en Johannes wordt gezegd dat zijn zij dichtbij Jezus waren geweest. Daar ligt blijkbaar een belangrijke aanwijzing. Wees dichtbij Jezus, ook al lezen we vele malen dat zij het zo vaak ook niet begrepen en nog veel te leren hebben.

Er is blijkbaar ruimte om in een verwarrende en bedreigende wereld te leven door de Geest, verbonden door het geloof, onafhankelijk van de omstandigheden van het leven. Vrijmoedigheid is ruimte om in de kracht van de Geest door te gaan. Het is een geestelijk avontuur zonder routebeschrijving vooraf. Het is belangrijk om dat elke dag weer opnieuw te beseffen. Het werk van de Geest heeft geen vast patroon, is niet manipuleerbaar, is niet maakbaar, maar is er wel! Vóór de Pinksterdag was dat al beloofd, er wordt voortdurend om gebeden, het komt dan toch nog onverwachts, maar het gebeurt wel! Door eenvoudige mensen heen, die verbonden zijn met God door zijn Geest. We kijken even in de spiegel en zien onszelf en de vraag wordt ons gesteld: waar ben jij vol van?

Ds. Bert van de Bovekamp is predikant van de gemeente van Veenendaal-Bethel 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker