Artikel
2017-06-09
Commissie Offervaardigheid In dit artikel stellen wij u de ‘Commissie Offervaardigheid’ voor. Deze bestaat uit Pieter Brands, Annemieke van der Horst, Erjan van der Linde, Geert Jelle Post en Bram de Vuijst. Ons doel is om kerkenraden die dat willen, te helpen om hun plaatselijke begroting makkelijker te realiseren.

Aanleiding
Deze commissie is tijdens de laatste generale synode ingesteld, waar ook werd gesproken over financiën. Plaatselijke gemeenten van de Christelijke Gereformeerde Kerken dragen bij aan het werk in Gods Koninkrijk dat landelijk wordt uitgevoerd door diverse deputaatschappen. Voor sommige gemeenten is deze afdracht een flink deel van de begroting, in andere gemeenten speelt dat minder. We hebben op de synode samen gezocht naar oplossingen hiervoor. Zo lag er een voorstel om bij de berekening van de afdracht verschil te maken tussen doop- en belijdende leden. Dat voorstel werd niet overgenomen, omdat uit analyse van de effecten bleek dat dit vooral voor kleinere gemeenten niet goed zou uitpakken en dat kon niet de bedoeling zijn. Ook werd tijdens de synode benoemd dat waar de afdracht als een grote last wordt ervaren, dat wellicht te maken heeft met moeite om voldoende financiële middelen te ontvangen vanuit de gemeente. Om daar verder naar te kijken werd onze commissie ingesteld.

Offervaardigheid
We weten en respecteren dat voor sommige gezinnen en gemeenteleden de financiële mogelijkheden heel beperkt zijn. Maar uit onderzoek van de inkomsten van plaatselijke gemeenten van de CGK blijkt dat de gemiddelde bijdrage van gemeenteleden niet bijzonder hoog ligt. Een Bijbelse norm die we tegenkomen zijn de ‘tienden’. De vraag in hoeverre en op welke manier die norm ook voor ons van toepassing is laten we hier nu even liggen. Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat gemeenteleden in de CGK gemiddeld een bijdrage geven die vergelijkbaar is met 10% van het besteedbaar inkomen van een minimumloon. Wij vermoeden dat in onze kerken het gemiddelde inkomen hoger ligt. Als alle gemeenteleden werkelijk naar eigen financiële mogelijkheden (inkomen, vermogen) de kerk voorop zouden zetten in hun giften, zou er dan wel sprake zijn van financiële zorgen voor een plaatselijke kerk? Ons huishoudboekje is doorgaans een betrouwbare afspiegeling van onze prioriteiten. Behoren wij als christen daarin Christus’ kerk niet een voorname plaats te geven? Een plaats die gelijkwaardig aan of meer is dan zaken die voor ons allemaal zo gewoon zijn, zoals een internetpakket, mobiele abonnementen, vakanties en hobby’s?

Ruimte voor groei
We weten dat heel wat gemeenten en gemeenteleden hun verantwoordelijkheid hierin wel nemen. Maar de inzichten uit dit onderzoek leidden wel tot de conclusie dat er ruimte is voor groei in offervaardigheid. Die ruimte moet dan wel benut gaan worden, kerkenraden mogen gemeenteleden erop wijzen en aanspreken waar dat mogelijk en nodig is. Natuurlijk wordt dit ook al gedaan. We weten dat er gemeenten zijn waar het bovenstaande probleem helemaal niet speelt. Bij andere gemeenten gaat het moeilijker en daar willen we helpen. Belangrijk hierbij is dat die vergroting van offervaardigheid vooral bedoeld is om het plaatselijke werk beter mogelijk te maken. Als het ook betekent dat de landelijke afdracht een zorg minder is, dan is dat een nevenresultaat om dankbaar voor te zijn!

Plannen
Eén van onze activiteiten is dat we ideeën van kerkenraden verzamelen die ergens al eens succesvol waren, zodat ook andere kerkenraden daarvan kunnen kennisnemen. We realiseren ons als commissie dat wat in de ene gemeente heel goed werkte niet overal hetzelfde effect zal hebben, maar we kunnen ongetwijfeld van elkaar leren.
Verder willen we helpen met bezinning op en verwijzing naar wat hierover in de Bijbel is te vinden, zie bijvoorbeeld de bijdrage in de rubriek ‘Woordwerk’. Ook willen we materiaal maken voor kringen, gespreksgroepen, een gemeenteavond of een preekschets.

Heeft u tips of vragen? Stuur gerust een e-mail naar offervaardigheid@cgk.nl. 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker