Artikel
2017-09-15
Meditatie: Van horen zeggen ... door ds. Gé Drayer

n.a.v. het boek Job, m.n. 42: 5 - Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.

Wie ziek is gaat naar de dokter voor wat pillen, een injectie o.i.d. Soms draait het op een kleine of grote behandeling uit. Ergens gaan we er bijna altijd vanuit dat we beter worden. Ziek zijn dat is voor ons haast een fout in ons systeem en we verwachten dat een dokter dat kan repareren. En als we problemen hebben met situaties, mensen of gebeurtenissen in ons leven waar we niet uit komen, gaan we naar een therapeut die ons daarbij moet helpen. Als genezing niet snel volgt, kan dat leiden tot grote zorgen, soms zelf geloofsproblemen bij de direct betrokkenen, en dan we ervaren iets van lijden …

Eén van de indrukwekkendste voorbeelden van lijden lezen we in de Bijbel in het boek Job. Job worstelt daar met alle vragen die lijden bij een mens oproept. Hij is was rijk, maar werd straatarm. Alles raakte hij kwijt: z’n geld, z’n goed, al z’n kinderen, z’n vrouw en zelfs bijna z’n gezondheid. Ook ben hem hoor je een ondertoon van ”waarom ik?”, ook al is hij een diepgelovig mens: Waarom overkomt mij dit, waaraan heb ik dit verdiend? Een antwoord krijgt hij niet! Hij krijgt zelfs niet te horen dat satan hem dit mag aandoen …

God zíen

Z’n geloofscrisis gaat heel, heel diep! De verwijten die hij God naar het hoofd slingert, liegen er niet om: u laat me links liggen, u houdt u afzijdig en bemoeit u nergens mee! Maar als God dan reageert en hem op z’n beurt uitdaagt, is zijn reactie: Alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien.

Het geloof mag dan uit het gehoor zijn, volgens Job is dat volstrekt onvoldoende om in lijden en crises overeind te blijven. Eerder vertelde ik maar wat, zegt Job eigenlijk, maar wist ten diepste niet waar ik het over had. Van horen zeggen van God getuigen klinkt dus heel mooi, soms zelfs heel Bijbels, maar dat is niet alles en het kan zelfs een grove leugen worden. Om echt te kunnen begrijpen waarom het de ongelovige vaak voor de wind gaat en de gelovige, vrome mens het zwaar te verduren heeft, moet je God hebben gezien …!

Dat moet ons tot nadenken stemmen en voorzichtig maken als we mensen die hoe dan ook lijden willen troosten of met mooie woorden proberen op te beuren.
Job heeft in zijn lijden en in gesprek met God ontdekt waar hij ons deelgenoot van wil maken: nu heb ik U gezien met eigen ogen.

Hij is ooggetuige geworden en weet uit eigen ervaring hoe het zit: ondanks alles laat God z’n kinderen niet los! Gods Geest heeft hem laten zien dat God tot alles in staat is! Dat Hij niet maar wat aanrommelt, ook al lijkt dat in Jobs (en onze!) ogen misschien wel zo! Job uit ervaring gezien dat God ondanks al Jobs vragen en twijfels toch de grote, almachtige God is die alles in z’n hand heeft.

Voor Job zijn z’n problemen, z’n vragen en het lijden dat hij ondergaat een onneembare vesting: hij ziet geen kans er overheen te komen! Maar hij heeft gezien, begrepen dat God dat wel kan en die vesting inneemt. Dat geen van Gods plannen wordt verijdeld, niets voor Hem onuitvoerbaar is, zelfs in zo’n onneembare vesting! Al die dikke muren van problemen, al dat lijden en die pijn die om mensen heen lijken te worden gebouwd, kan God doorbreken en afbreken! Niets houdt Hem tegen. Al begrijpt Job z’n lijden en pijn nog steeds niet, toch is z’n crisis voorbij! Hij heeft a.h.w. door Gods ogen zichzelf gezien en beseft dat God groter is dan hijzelf … en dat onderstreept de Here Jezus telkens weer …

Als ik mensen die lijden om hun geloof goed begrijp, zeggen ook zij ons: God is in Christus ons, waar ook en hoe ook, nabij; wij weten dat uit eigen ervaring en vertrouwen daar op!
Een waardevolle les! Ook voor ons.

Ds. G. Drayer is emerituspredikant en woont in Ugchelen

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker