Artikel
2017-09-15
Gemeente in beeld: Streekgemeente én wijkgemeente Door Tanneke Diepenbroek-Walhout

CGK Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel: een echte Rotterdamse stadsgemeente, al staat het kerkgebouw (de Ontmoetingskerk) in Capelle aan den IJssel. Streekgemeente is een naam die eveneens past, want er zijn ook leden uit Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel. Wat ook bijzonder is aan de Ontmoetingskerk.

Agnes Grauss (1969): "We hebben een kerkgebouw samen met de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar. Dat levert een wat aparte starttijd van de ochtenddienst op (11.15 uur), maar dat went. Als je samen in één gebouw kerkt, vind je elkaar gemakkelijk op praktisch vlak. Veel activiteiten worden samen ondernomen, zoals missionair-diaconale activiteiten. De laatste jaren is er ook op inhoudelijk vlak gestreefd naar eenheid: er is kanselruil met de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar én met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Soms is er een gezamenlijke dienst.” Over ontmoeting gesproken!

Ouderen én jeugd
Waar in veel gemeentes vooral aandacht is voor de jeugd, is er binnen de Ontmoetingskerk ook veel aandacht voor ouderen en is er een ouderenouderling. Frans van der Hart (1943), eindredacteur van het maandelijkse kerkblad: "Er wordt omgezien naar zieken en ouderen. Ze worden regelmatig bezocht door de ouderenouderling, diakenen en de leden de Zieken- en Ouderencommissie, waarvan ook Agnes lid is. Deze actieve ‘ZOC’ regelt voor de ouderen van de drie kerken een zomercatechese en verzorgt elk jaar een uitje met hen. (zie foto).

Er wordt veel voor de ouderen gedaan, maar eveneens voor de jeugd, die zelf ook actief is: "Jongeren hebben in het voorjaar een preekbespreking georganiseerd over gebed. In kleine groepen werd er met elkaar doorgepraat. Een paar weken later was er een maaltijd, door hen georganiseerd, met aansluitend bidden in groepjes. Er waren plakbriefjes opgehangen waar je gebedsonderwerpen op mocht schrijven, en later weer uit kon kiezen. Iedereen heeft het erg fijn gevonden om zo met alle leeftijden bij elkaar samen te bidden.”

Missionair en diaconaal

"Er is een warme band onder elkaar, maar de gemeente is ook missionair gericht”, vertelt hij verder: "En als het daarover gaat moet de Wijkwinkel worden genoemd. Hier worden vooral buitenkerkelijke mensen geholpen bij het invullen van formulieren, alsmede bij belastingaangiften en er worden taallessen gegeven voor buitenlandse vrouwen die nog maar kort of al wat langer in Nederland vertoeven.”

Els Nieuwenhuis (1956), coördinator van de praat- en groeigroep, is enthousiast: "In september hopen we het negende seizoen in te gaan van ‘het Praatuur’: gratis taalles voor anderstaligen, waaronder vluchtelingen. Vanuit de Wijkwinkel mogen we als Ontmoetingskerk op allerlei manieren wijkbewoners ontmoeten en helpen. Het begin van dit praatuur, negen jaar geleden, voelde als een sprong in het diepe. Je hebt folders verspreid. Wie gaan er komen? Er kwamen 18 mensen!

Door de jaren heen groeide dit door tot zes groepen met oplopende taalniveaus: van pure basis tot op weg helpen naar het staatsexamen in de hoogste groep. Met een opkomst van 25-30 mensen per keer. En inmiddels 14 medewerkers.
Omdat we puur taalles geven komen we vaak niet aan gesprekken toe waar de mensen behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld over inburgering of persoonlijke dingen. Daarom zijn we drie jaar geleden ook gestart met de ‘Praat-groeigroep’ een keer per maand. We beginnen met eten: om de beurt koken de deelnemers, een gerecht uit hun eigen cultuur. We praten het eerste uur over allerlei dingen, soms rond een onderwerp. Het laatste halfuur doen we een eenvoudige Bijbelstudie. Degenen die dat niet willen kunnen eerder weggaan, maar dat is nog niet gebeurd! Er zitten enkele gelovigen bij, voor de rest andere godsdiensten of niets. Het doel is: vriendschap met elkaar, en groeien in het leren kennen van God.”

Deze groepen vormen slechts een van de vele activiteiten op missionair-diaconaal vlak, aldus Agnes: "Ik probeerde ze laatst op te sommen voor een buitenstaander, maar dat lukte me niet: je vergeet er altijd wel een paar. We zijn een streekgemeente, maar met hart voor de wijk, met het verlangen dat God in de harten van degenen die Hem nog niet kennen mag werken. Zo hebben we dus al heel wat jaren samen met de gemeente Capelle en de woningbouwvereniging de Wijkwinkel. Verder is er kinderwerk, getrokken door een echtpaar dat zich hiervoor al jaren inzet. Er worden voedselpakketten uitgedeeld. Er zijn sportactiviteiten voor jongeren van de wijk en onze Kerstnachtdienst en de Paasnachtdienst zijn inmiddels begrippen geworden. Dit is zomaar een greep, ik ben nog lang niet compleet in mijn opsomming …

Maar het hart van de gemeente vind ik toch de zondagse diensten, waarin onze HEER wordt verheerlijkt met passende liederen uit verschillende bundels, en waar de Bijbel opengaat.”

Tanneke Diepenbroek is freelancemedewerker van De Wekker

 


Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker