Zakelijk adverteren

Zakelijk adverteren
Iedere 14 dagen in alle EVEN weken verschijnt op vrijdag een full colour uitgave van De Wekker. Met c.a. 3.400 abonnees heeft het blad een leesbereik van ongeveer 12.000 lezers. Download de informatie met betrekking tot zakelijke advertenties.

Familieberichten

De Wekker verschijnt 1 x per veertien dagen op vrijdag in full colour. Familieberichten dienen bij voorkeur via email te worden aangeleverd.

Uw bericht moet uiterlijk maandagmorgen om 9.00 uur binnen zijn bij advertentie@dewekker.com.

Wilt u advertentietekst per post aanleveren dan dient u dit uiterlijk donderdag voor de laatste buslichting ter post te bezorgen en adresseren aan:

Advertentieadministratie De Wekker
T.a.v. Mevr. W.S. Aalderink-de Bruijne
Sparrenlaan 26
3904 KB Veenendaal

Voor overige informatie kunt u contact opnemen via
tel. 06-44 45 45 10 ( b.g.g. 06-16 15 21 14)
e-mail wsaalderink@dewekker.com

De kosten voor het plaatsen van een familiebericht, in zwart/wit of full colour en eventueel met een foto, bedragen € 0,85/p.mm/kolom inclusief BTW.

De vaste kolombreedte is 86 mm. De hoogte is afhankelijk van de door u aangeleverde tekst.

De factuur en het bewijsnummer worden u per email toegezonden.