Inschrijfformulier

De Wekker kent verschillende abonnementen. Kies hieronder uw abonnementsvorm:

Betaling
Betaling vindt plaats via automatische incasso of een toegezonden nota.

Proefabonnement
Dit aanbod geldt alleen als u het afgelopen jaar geen abonnement of proefabonnement hebt gehad. Betaling vindt plaats via een toegezonden nota.

Opzegging / beëindiging abonnement / adreswijziging
Een jaargang van De Wekker loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzegging van een jaarabonnement graag uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de nieuwe jaargang bij het Landelijk Dienstenbureau:

Dienstenbureau van de CGK,
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal
tel. 0318 – 58 23 50
e-mail: info@cgk.nl

Een proefabonnement en een geschenkabonnement worden automatisch beëindigd. Er wordt contact met de proefabonnee gezocht wanneer dat het geval is.

Voor blinden en slechtzienden
De Wekker is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een leesbeperking bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.
Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste leesvorm of wilt u hierover meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de CBB, tel.nr. 0341 – 565477, e-mail: klantenservice@cbb.nl

De abonneewerver
Mevrouw S.J. Verseput- Kuijlenburg is de abonneewerver van De Wekker. Voor vragen of opmerkingen over abonnementen kunt u haar bereiken via: abonneewerver@dewekker.com