Over 'De Wekker'
De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken en verschijnt iedere twee weken. De Wekker heeft als belangrijke doelen:

1)De kerken te dienen door het publiceren van artikelen die opbouwend, signalerend en stimulerend zijn voor het persoonlijke geloofsleven, de plaatselijke kerken en het kerkverband als geheel.
2)De lezers te informeren over ontwikkelingen in plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken.
3)Bij te dragen aan de bezinning op actuele thema's van het christelijk geloof in de 21ste eeuw.

De Wekker onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder een meditatie, een column over een actueel onderwerp, een artikel over het geloofsleven. Daarnaast is er ruime aandacht voor plaatselijk nieuws en biedt het blad afwisselend boekbesprekingen, interviews en bijdragen over de kerkgeschiedenis.

De doelgroep
De lezers van De Wekker zijn voornamelijk leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken die betrokken zijn op het bredere kerkverband, en ook in hun persoonlijk geloof gebouwd willen worden. Om De Wekker te ontvangen is het nodig een abonnement te nemen. Het streven van de redactie is de abonnementskosten laag te houden en toch een inhoudelijk hoge kwaliteit te leveren.

Redactie en medewerkers
De Wekker wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van een redactie. Voor algemene correspondentie kan de redactie het beste via de secretaris benaderd worden. Voor specifieke onderwerpen en vragen kan het beste direct contact met het verantwoordelijke redactielid opgenomen worden. Voor contact- en adresgegevens zie Redactie. Leden van de redactie worden door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken benoemd en leggen over het gevoerde beleid periodiek verantwoording af.

In haar werkzaamheden wordt de redactie bijgestaan door een groot aantal medewerkers die zich veelal ook belangeloos inzetten voor de redactionele inhoud van De Wekker.

Abonneer u nu op de RSS-feed van De Wekker