Skip to main content

128e jaargang, 27 september nr.20

Een generale synode kost veel tijd. Hoewel de eerste vergaderweek pas in november is, hebben alle afgevaardigden er inmiddels al verschillende dagen werk aan voorbereiding en commissievergaderingen opzitten. Voor het besef van velen duurt een synode lang en is het besluitvormingsproces traag. Het is goed dat er voortdurend wordt nagedacht hoe het beter kan.

Die tijd heeft echter ook te maken met de manier waarop we in de kerk willen werken. Vergelijkingen met het bedrijfsleven vallen meestal nadelig uit voor kerkelijke vergaderingen. Maar een synode kent geen directeur die alle argumenten aanhoort en dan met een korte klap een beslissing neemt. Luisteren naar Gods stem en zoveel mogelijk zoeken naar consensus kost tijd, maar is van geweldig belang voor de kerk. Niet te weinig snelheid, maar te weinig geduld om samen te zoeken naar Gods weg bedreigen ons vandaag. Ik hoop op een trage synode (naar 2 Petr. 3: 9)!

Ten slotte vindt u in dit nummer de eerste aflevering van een nieuwe rubriek: ‘Belijden actueel’. Hierin willen we de actualiteit van het gereformeerde belijden voor het voetlicht brengen. Soms blijkt onze belijdenis op verrassend actuele vragen in te gaan, soms schuurt ze ermee. De rubriek verschijnt een aantal keren per jaar en wordt verzorgd door prof. dr. A. Huijgen, die aan de TUA ook symboliek doceert.

Weergaven: 1