Skip to main content

Met deze Wekker wordt begonnen met de 133e jaargang van ons blad. Er staan weer een 26-tal nummers in de planning, steeds te verschijnen in de even weken van dit jaar. Als redactie en medewerkers hopen we u weer te informeren, toe te rusten en te onderhouden.
Net als wij zult u ook uw verwachtingen van het nieuwe jaar hebben. Het is misschien een jubileumjaar of een examenjaar. Er zullen abonnees zijn die met pensioen hopen te gaan. Ik vraag me af of de oorlog tussen Rusland en Oekraïne het hele jaar door zal blijven gaan of dat er geslaagde vredesinitiatieven zullen zijn. En wat zullen de verdere ontwikkelingen in Israël zijn? Zal de situatie verder escaleren door een oorlog in Noord-Israël met Hezbollah of zal Iran nog directer betrokken raken? 2024 is een verkiezingsjaar in Amerika; zal het de terugkeer zijn van Donald Trump? Wie wordt er in ons eigen land eigenlijk de nieuwe premier?
2024 is voor onze kerken een synodejaar. Opnieuw wordt er met spanning en verwachtingsvol naar de synode uitgekeken, vanwege de moeiten die binnen classes zijn ontstaan na generaal genomen besluiten. De zorg die bij velen leeft rond de komende synode is of onze kerken na beëindiging ervan nog een eenheid zullen zijn. Zo kan ik een aantal vragen en onzekerheden noemen.

‘Kijk naar de
vogels in de
lucht en naar de bloemen op het veld’

Door zich zorgen te maken kan niemand ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen. Nu krijgen we, Deo volente, dit jaar wél een dag extra. 2024 is een schrikkeljaar. Hoe zult u die extra dag besteden? Hopelijk is hij nog niet volgepland, want in de Bergrede doet de Here Jezus een mooie suggestie: Kijk naar de vogels in de lucht en naar de bloemen op het veld. Je doet dan een verrassende ontdekking. Het lijkt me een goed voornemen deze suggestie op te volgen.

Weergaven: 31