Skip to main content

127e jaargang, 19 januari 2018, nr.2

Met het thema van dit nummer zou makkelijk een hele jaargang Wekkers te vullen zijn. Er zijn dan ook genoeg aspecten die niet aan bod komen. Exegetische vragen, de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, persoonlijke verhalen over de zegen van het huwelijk, over het verdriet rond een echtscheiding of over volhardende trouw – dat blijft allemaal rusten.

De bedoeling van dit nummer is vooral om bezinning te bieden. Het is belangrijk om dan te beginnen bij Gods bedoeling en de positieve betekenis van het huwelijk – ds. P.W.J. van der Toorn gaat in Woordwerk in op de oorsprong in het paradijs.
Tegelijk beleven wij het huwelijk buiten het paradijs. Maar al te vaak komen huwelijken als gevolg van de zonde ten einde door echtscheiding. In een interview met dr. D.J. Steensma gaat het over de conclusies in zijn recente boek over dit onderwerp.

Vanuit deputaten kerkorde en kerkrecht is er een bijdrage over de verhouding van huwelijk en geregistreerd partnerschap. Zij kregen op de laatste synode de opdracht mee zich te bezinnen op de vraag of een geregistreerd partnerschap gelijkgesteld kan worden met een huwelijk en of het kerkelijk bevestigd zou kunnen worden.
Het huwelijk is van groot belang voor de kerk. De Bijbel begint en eindigt immers met een bruiloft: van Adam en Eva in het paradijs tot de bruiloft van het Lam. Daartussen verschijnt de Heere Jezus Christus op een bruiloft en mag het christelijk huwelijk een beeld zijn van de verhouding van Christus en Zijn gemeente. Over dat geheim ben je niet zomaar uitgedacht, in die dienende liefde raak je nooit uitgeoefend. Maar wie het zo ontvangt en beleeft, is rijk gezegend!

Weergaven: 5