Skip to main content

128e jaargang, 24 mei nr.11

De landelijke CGK-kerkendag is aanstaande. D.V. 31 mei zal hij plaatsvinden. In haar ‘Nader bekeken’ schrijft ons redactielid Atie Peet: ‘Het is bijzonder dat we in de aanloop naar de synode met elkaar de Kerkendag mogen vieren!’ De opening van de synode vindt namelijk op D.V. vrijdag 14 juni plaats, veertien dagen later dus.

Als ik het goed aanvoel wordt In ‘Nader bekeken’ het woord ‘bijzonder’ gebruikt, omdat het ditmaal – zo is van meerdere kanten reeds betoogd – om een synode gaat waar we met nog meer spanning naar uitkijken dan naar synodes in voorgaande tijden. Hopelijk gaan we het daarom op de Kerkendag meemaken hoe waardevol het is om bij zoveel verscheidenheid toch samen te zijn. Laat de dag zo waardevol zijn, zo is ons gebed, dat we allen mogen inzien dat scheuringen onder ons niet voor mogen komen.

In ieder geval is het thema van de Kerkendag de moeite waard in dit verband: “Jonge profeten en oude dromers. Gods Geest verbindt generaties.” Het gaat om een thema dat te herleiden is tot Handelingen 2, waar Petrus bij alles wat hij waarneemt op de Pinksterdag plotseling weet en zegt: “Dit is wat gesproken is door de profeet Joël.”

De Geest verbindt. De Geest wijst de weg van het Woord van God. De Geest geeft profeten, dromers en visionairs die weten en zeggen: dit is het wat het Woord van God zegt. Laten we vooral toch ook bidden om dát werk van de Heilige Geest.

Weergaven: 2