Skip to main content

128e jaargang, 8 november nr.23

Zoals al eerder aangekondigd werd in De Wekker van 19 juli jl. waren we als redactie op zoek naar een nieuwe tweede vaste columnist naast ds. Han Schenau. We hebben deze gevonden in de persoon van br. M(ichiel) Grauss, ouderling in de CGK Rotterdam-Oost-Capelle aan den IJssel.

Grauss was voorheen actief als afdelingshoofd van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij werkte achttien jaar bij de gemeente Rotterdam, en was een van de leidinggevenden bij de directie Veiligheid. Sinds juli 2018 mag hij wethouder zijn voor de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Het is de eerste keer dat de ChristenUnie-SGP een wethouder mocht leveren in de tweede stad van het land. Hij ervaart het als bijzonder om als christen aanwezig te zijn in dit stadsbestuur. Het gaat om een coalitie met zes partijen waaronder ook het CDA. Br. Grauss heeft de portefeuille armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg (vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen e.d.).
In zijn portefeuille komt hij veel bijzondere zaken tegen en ook, tot veler verrassing, veel inzet vanuit het geloof. Het lijkt hem mooi om als columnist wat inkijkjes te geven zonder dat het (te) politiek wordt.

We wensen hem als redactie veel schrijf- en ons als lezers veel leesgenoegen toe. En mogelijk kan hij ook nog wel eens iets aandragen dat verband houdt met het thema van dit nummer van De Wekker: hoe je in een wereld van zoveel verscheidenheid verbindend bezig kunt zijn.

Weergaven: 38