Skip to main content

127e jaargang, 16 februari 2018, nr.4

In dit nummer van De Wekker treft u opnieuw iets nieuws aan (de rubriek ‘Kerk op orde’ werd al aangekondigd in het vorige nummer). Twee nieuwe rubrieken vullen samen één pagina. Deze rubrieken zullen elk nummer verschijnen.

In de rubriek ‘Woordenschat’ willen we Bijbelse kernwoorden in toegankelijke taal toelichten. Doel daarvan is een stuk toerusting, zeker ook voor jongeren en gezinnen. Ds. A.Th. van Olst neemt deze rubriek voor zijn rekening. Het kernwoord van deze keer (geloof) is heel bekend, maar het is de bedoeling om ook minder gebruikte woorden voor het voetlicht te halen. Denk bijvoorbeeld aan: verdraagzaamheid, geduld, wedloop, volharding, elkaar, offer of bruiloft. We hopen dat de schat van het Woord zo meer toegankelijk wordt.

De andere nieuwe rubriek is ‘Opvoeden doe je zo …!’ Het belang van christelijk opvoeden kan niet snel overschat worden. Maar hoe doe je dat in deze tijd? Enkele auteurs, die elkaar afwisselen, bespreken onderwerpen rondom een christelijke opvoeding. We zoeken voor deze rubriek de samenwerking met het project ‘Geloof in het gezin’ (zie www.geloofinhetgezin.nl). De auteurs bespreken thema’s zoals: hoe leer je kinderen bidden, hoe kom je tot een schoolkeuze, hoe geef je straf, hoe vier je vakantie. Het doel is niet om bij zulke onderwerpen eens even te zeggen hoe het precies moet, maar om ouders en andere opvoeders aan het denken te zetten en aan te zetten tot onderling gesprek. Maar natuurlijk wil datgene wat naar voren komt, vooral stimuleren om onze kinderen daadwerkelijk op te voeden in de vreze des HEEREN.

We hopen dat deze nieuwe rubrieken (zie pagina 19) De Wekker nog meer waarde geven. Voor goede tips of suggesties staat de redactie altijd open.

Weergaven: 1