Skip to main content

128e jaargang, 6 december nr.25

Wie zal ontkennen dat het lezen van vooral het Oude Testament moeite kan opleveren? Die moeite kan meerdere oorzaken hebben. Zo ben ik het vaak tegengekomen dat met name oudere mensen het Oude Testament als moeilijk ervaren. Meestal gaat het dan over de geweldsteksten en -gedeelten. Het gaat dan meestal om mensen die, terwijl ze zich realiseren dat ze in de laatste fase van hun leven gekomen zijn, de tijd aan willen grijpen om nog eens serieuzer en met meer aandacht in de Bijbel, en vooral ook in het Oude Testament te lezen. En als ze dat doen, dan stuiten ze op heel veel plaatsen in de Bijbel op een wereld van geweld, bloed en dood. Hoe dat te interpreteren en te verbinden met het Nieuwe Testament en vooral ook met een God van genade en liefde?
Met deze werkelijkheid in gedachten is de redactie tot het kiezen van het onderwerp ‘struikelen over het Oude Testament’ gekomen. Overigens zijn er meer moeiten te noemen die bij het lezen van het Oude Testament naar voren komen dan alleen het onderwerp ‘geweld’. Hopelijk biedt wat aangedragen wordt onze lezers iets.

Verder is er in dit nummer ook aandacht voor de generale synode. De eerste vergaderweek zit erop en de afgevaardigden bereiden zich voor op de tweede. Zoveel is wel duidelijk dat er nog een aantal moeilijk te nemen hordes zijn. Hopelijk komen we al struikelend niet ten val. Het is daarom niet onnodig om dringend op te roepen tot voorbede. Ik heb gemerkt dat heel wat leden van onze kerken de zittingen van de synode gevolgd hebben via de livestream. Dit leidde af en toe zelfs tot het per app lanceren van ideeën en het geven van adviezen … Hopelijk komt dit alles het meeleven en het meebidden ten goede.

Weergaven: 2