Skip to main content

127e jaargang, 14 september, nr.19

Bij het lezen van de aangeleverde artikelen en bijdragen voor het themanummer over ‘studenten’ viel het me op dat er een onderliggende kernvraag is, nl. de vraag: ‘Zullen onze studerende jongeren wel blijven geloven?’ Wat klassieker gezegd: ‘Zullen ze de HEERE wel blijven vrezen?’ In dat kader worden er in het navolgende allerlei goede tips aangereikt, waardevolle dingen gezegd over het vrezen van de HEERE als het beginsel van de wijsheid, en ervaringen doorgegeven. Al met al een lezenswaardig nummer aan het begin van een nieuw studiejaar, voor ouders, ambtsdragers, en niet te vergeten, de studenten zelf.

Graag wil ik de vinger leggen bij een opmerking in de rubriek ‘Nader bekeken’. Ik bedoel de zin: “Het is ontzettend jammer als mensen tradities of zelfs belangrijke elementen uit de christelijke leer overboord zetten zonder zich er ooit in verdiept te hebben waarom we dat als kerken eigenlijk belijden of doen.” Ik licht die zin eruit omdat wat daarin genoemd wordt in de praktijk nogal eens het geval is, als ik het goed zie.

Voor deze ‘aanzet’ koos ik daarom voor de titel: ‘Studenten studeren’. Zeker, ze hebben het onderling gezellig, ze sporten met elkaar, ze proeven elkaars nieren op de studentenvereniging, maar ze studéren ook. In het Latijnse woord ‘studere’ zit ook de notie: ‘je best doen’. En als je de gave en de gelegenheid hebt om te studeren, mag het toch op z’n minst ook verwacht worden dat je grondig nota neemt van de door de eeuwen heen ontwikkelde en beschreven wijsheid binnen je eigen traditie. Altijd moet maar bedacht worden: We lopen vandaag niet als eersten tegen belangrijke vragen en moeilijkheden aan.

Weergaven: 2