Skip to main content

127e jaargang, 30 maart, nr.7

Aangezien dit nummer van De Wekker, als het goed is, verschijnt op Goede Vrijdag en vlak voor Pasen wordt in de artikelen ingegaan op die thematiek. Dit gebeurt in de meditatie met behulp van het belangwekkende hoofdstuk 1 Korinthe 15; in Nader Bekeken door aan te geven dat het door Prediker als  ijdel getypeerde leven vanwege Pasen toch zin heeft; in Woordwerk waarin benadrukt wordt dat er een verband is tussen rechtvaardiging en heiliging (Christus doet geen half werk). Verder wordt de vraag: ‘Hoe wordt in Botswana eigenlijk aandacht gegeven aan Goede Vrijdag en Pasen’ beantwoord en ook is er nog een artikel over ‘Opstandingsgeloof in de Vroege Kerk’. Al met al heel wat verscheidenheid dus. Genoeg om er tijdens deze dagen eens rustig nota van te nemen.

In onze nieuwe rubriek ‘Woordenschat’ wordt voor de kinderen en jongeren (en voor ouderen ;-)) ingegaan op het woord ‘opgewekt’. Jezus werd door de Vader opgewekt uit de dood. Hoe veelzeggend! Ook: hoe bevrijdend! Nu mogen ook wij ‘opgewekt’ door het leven gaan. Als ons leven bepaald wordt door een waar geloof in Christus, dan mag er altijd iets van opgewektheid zijn. En ja, dan bedoel ik ook gewoon de betekenis die Van Dale eraan geeft: vrolijk, opgeruimd. Was dat ook niet wat Jezus probeerde te bewerkstelligen bij de discipelen toen Hij hen aantrof achter een gesloten deur? En bij de Emmaüsgangers toen ze zo somber gestemd langs de weg gingen? Zo gezien is de uitdrukking ‘Vrolijk Paasfeest’, die je vroeger nog wel eens las op een kaart die je met Pasen kreeg, nog niet zo’n vreemde wens.

Weergaven: 1