Skip to main content

Zoiets (en een paar minder fatsoenlijke woorden) schreeuw je als je laptop plotseling gaat updaten en opnieuw opstarten. Heel irritant.

Je mist een deel van een live-uitzending. Of je verliest een game. In ieder geval ben je tijd en concentratie kwijt. Je had het nog kunnen voorkomen ook. Al drie keer was er een melding voorbijgekomen die je wegklikte. Het kwam niet uit …

Ons leven zit vol met zulke ervaringen.
Eén voorbeeld: we konden in september eindelijk weer zonder beperkingen aan een nieuw schooljaar beginnen. Heel fijn, zo’n nieuwe start. Maar misschien hoor jij bij de vele jongeren die hun vertrouwen in de toekomst kwijt zijn. Fijne, nieuwe start?

Het klinkt dus mooi: opnieuw beginnen, een nieuwe start maken. Daar kun je zelfs naar verlangen. Maar we doen het niet zomaar. We weten namelijk dat het altijd samen opgaat met verliezen en dus met pijn.

'Nee hè, niet nu!'

Gaat het bij God misschien anders, vraag ik me af. Want als Hij één ding graag wil, dan is het dat wij ‘opnieuw opstarten’. Dat we ons oude leven, het leven zonder Hem, loslaten, onze blik vol verwachting vooruitwerpen, om te gaan ervaren hoe rijk en vol het leven mét Hem is. Als we ons zo tot Hem bekeren, kan dat dan misschien zonder verlies?
Het antwoord is ‘nee’. De verliezen zijn zelfs groter en pijnlijker dan bij wat voor levenservaring ook. Het kost je je leven.
Je bekeren, in God gaan geloven en Jezus gaan volgen? Denk er alsjeblieft eerst goed over na, zegt Hijzelf (Lukas 14: 25-33).

Even terug naar die laptop. Na de update en het opnieuw opstarten blijkt hij weer veel beter te werken. Dat maakt het ons gemakkelijker om het geleden verlies te verwerken. Er zijn fouten en storingen verholpen!
Zo’n ervaring hebben alle mensen die zich bekeren, in God gaan geloven en Jezus gaan volgen. Het nieuwe blijkt veel beter te zijn dan het oude. Zó veel beter dat ze zeggen: ‘Dat verlies heb ik er graag voor over.’
Stel gelovigen die dat zeggen overigens gerust kritische vragen. Ze doen me nogal een uitspraak! Die moet je niet zomaar voor waar aannemen.
Maar wat ze dan tegen je zullen zeggen, is in ieder geval dit: ‘God lost het probleem van mijn fouten en zonden op. Dat geeft zoveel opluchting en vrijheid en hoop voor de toekomst dat ik mijn leven graag helemaal aan Hem overgeef.’
Dit past bij nieuwjaar in het Oude Testament. God wilde dat aan het begin van het nieuwe jaar alle zonden werden beleden en weggedaan: de Grote Verzoendag (Leviticus 23). Elk jaar een echt nieuw begin.
Het past ook bij de boodschap van het Nieuwe Testament. Daar zegt Gods Zoon: ‘Ben je moe en belast? Kom maar bij Mij. Ik geef je rust’ (Mattheüs 11: 28). Hij vervult ons verlangen naar een nieuw begin graag. Het liefst vandaag nog.

Weergaven: 37