Skip to main content
Aanzet

Hemelvaart – Wederkomst

Geschreven door 22 mei 2020september 27th, 2022No Comments1 minuten leestijd

129e jaargang, 22 mei 2020, nr. 11

H.K. Sok

Hemelvaart – Wederkomst

De hemelvaart van de Heere Jezus is als heilsfeit even rijk als alle andere heilsfeiten. Gods Kerk is er sinds Jezus’ hemelvaart onnoemelijk veel op vooruitgegaan. Als we de uitwerking van die vooruitgang, zoals het o.a. in Zondag 18 en 19 van de Heidelbergse Catechismus onder woorden wordt gebracht, goed op ons laten inwerken dan zullen we dat beseffen. Jezus’ hemelvaart is geen bijkomstige zaak, maar is juist onmisbaar. Hoe nodig en waardevol om dat allemaal te benadrukken en ter harte te nemen. Wat dat betreft is het wel bijzonder dat er zo’n karige viering is op deze bijzondere dag.

We moeten bij dit alles ook maar niet vergeten om elkaar op Hemelvaartsdag te wijzen op de Wederkomst van Jezus. De boodschap van de ‘twee mannen in witte kleding’ (engelen toch, naar ik aanneem) aan de discipelen bij de hemelvaart van Jezus was immers ook: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hand. 1: 11). Daarmee wil Hemelsvaartsdag ook een feestdag vol Bijbelse hoop zijn. Eenmaal zal Gods Rijk, dat er nu nog ten dele is, in volkomenheid komen. Dat mag een troost- en hoopvolle boodschap zijn, vooral ook op Hemelvaartsdag in coronatijd.

Weergaven: 2