Skip to main content

127e jaargang, 2 februari 2018, nr.3

De zondag na het verschijnen van deze uitgave van De Wekker staat in onze kerken te boek als hulpverleningszondag. In tal van kerken wordt op de een of andere manier stilgestaan bij het thema ‘diaconaat’ en in ieder geval wordt er in heel veel kerken speciaal met het oog daarop een diaconale collecte gehouden. Daarom dacht het de redactie goed om rond deze zondag een themanummer te maken over ‘diaconaat’.
Over genoemd thema is uiteraard echt veel meer te zeggen dan in deze Wekker aan de orde komt. Toch hopen we dat het genoeg is om mee te werken aan een geven met milde hand. Er is ontstellend veel nood in deze wereld. En daarom is het goed om het ons aan te trekken wat bijvoorbeeld in Spreuken 11: 26 staat: “Het volk vervloekt wie hun koren onthoudt, maar zegening rust er op het hoofd van wie het verkoopt.” ‘Wie het verkoopt’: wie zijn overvloed ten goede laat komen aan wie niet heeft.

Even iets totaal anders: De redactie heeft nagedacht over een aantal nieuwe vaste rubrieken in De Wekker. Eén van die nieuwe rubrieken mag ik u in deze ‘Aanzet’ alvast aankondigen. Prof.dr. H.J. Selderhuis is bereid gevonden om af en toe een toelichting te geven op een onderdeel van de kerkorde.
De kerkorde wordt vaak voor de dag gehaald als er een probleem is. Dat komt de beeldvorming mogelijk niet ten goede. De bedoeling van deze rubriek is om te laten zien waarvoor we een kerkorde hebben. Daarbij kunnen leerzame en mogelijk ook vermakelijke voorbeelden uit de praktijk behulpzaam zijn. Het gaat dus niet om een gedetailleerde uitleg van de kerkorde, maar om een positieve en pakkende toelichting. De rubriek kreeg de naam ‘Kerk op orde’ (zie blz. 18).

Weergaven: 3