Skip to main content
Interview

Leven voor Gods aangezicht op de werkvloer

Geschreven door 5 juli 2020september 27th, 2022No Comments6 minuten leestijd

jaargang 129, 3 juli 2020 nr. 14

Interview met Wim Kater

Leven voor Gods aangezicht op de werkvloer

Al tientallen jaren zit hij ’s zondags in de historische dorpskerk, in zo’n bank met eikenhouten deurtjes aan de zijkant van het bedehuis. Als de predikant aan het eind van de dienst de zegen heeft uitgesproken, opent de man het deurtje, stapt uit zijn bank, doet het deurtje dicht en zegt: ‘Zo godsdienst, tot de volgende week maar weer.’

Bovengeschetste parabel wil de CBMC nu juist tegengaan. De vereniging CBMC (Connecting Business & Marketplace with Christ) is een missionaire beweging van en voor ondernemers en heeft als doel het licht van Gods Koninkrijk in de wereld zichtbaar maken, vooral op de werkvloer, van zondag tot en met zaterdag. Directeur van de CBMC is Wim Kater. In een modern kantoorpand in Veenendaal spraken we met elkaar over zijn passie en over de CBMC. Kater vertelt dat een ondernemer – een van de CBMC-leden in de metaalbranche – op een avond ontdekte dat hij als christen anders met zijn mensen om moest gaan. Zijn visie werd de volgende morgen al in praktijk gebracht. Een metaalbewerker, groot, ruig, oorringen, tattoos, meldde zich ziek. Hij had last van zijn rug en wilde naar huis. De baas vond het goed dat hij zich ziek meldde, maar zei: ‘Je weet dat ik christen ben. Mag ik voor je bidden?’ ‘Och ja, ast mot.’ De baas legde zijn hand op zijn schouder, sprak een kort gebed uit, bad om genezing en die man werd ter plekke van zijn rugpijn genezen. Hij voelde de kracht van God door zijn lichaam heen gaan en vond dat eng. De ondernemer legde een en ander uit vanuit de Bijbel en heeft hem daarna bijbels onderwijs gegeven, gewoon na werktijd. Een paar maanden later heeft deze stoere metaalbewerker de Heere Jezus als zijn Verlosser en Redder aangenomen. Dat is een van de vele voorbeelden die ik wekelijks hoor.”

Van jongs af aan had Wim Kater het verlangen om in de fruitteelt verder te gaan en ging dus naar de Agrarische Hogeschool. De wereld lag voor hem open. “Toch merkte ik dat ik iets miste. Ik ben daarmee op m’n knieën gegaan en kreeg kort gezegd genade, licht en vrede. Ik werd een ander mens. Er groeide een verlangen om het evangelie te verbreiden. Daarom ging ik theologie studeren in Utrecht en later `Godsdienst en pastoraal werk’ aan de CHE. Door een zware geestelijke crisis tijdens de studie theologie, ontdekte ik op een bijzondere manier opnieuw de liefde en genade van God. Op dit kruispunt heb ik besloten om te stoppen met deze studie en op zoek te gaan naar werk, wat resulteerde in een baan in de IT-branche.
Later ontdekte ik dat een leven voor Gods aangezicht ook geldt voor je werk, in business en sales. Ik bad tot God om een lichtend licht te zijn op de werkvloer. Het was een geweldige ontdekking hoe concreet God tot je spreekt en door jou heen tot anderen wil spreken.”

CBMC
In de krant las Wim een advertentie waarin een directeur werd gevraagd van een organisatie die hij niet kende. De omschrijving was hem helemaal op het lijf geschreven. Wat hem in die omschrijving raakte, waren de woorden ‘Jezus’ en ‘zakenmensen’. “Dat raakte mij enorm. Ik heb het in gebed gebracht. Op een bijzondere manier bevestigde God deze roeping. Zo ben ik 1 februari 2015 gestart bij de CBMC. De CBMC heeft ongeveer honderd teams en daar zijn zo’n twaalfhonderd ondernemers en leidinggevenden bij betrokken.

Wat doet de CBMC voor ondernemers?
“Voor ons is de kern dat we met elkaar belijden dat de Heere Jezus God is en dat we dat met elkaar handen en voeten geven in ons dagelijks leven. Dat is heel veelkleurig. We hebben het niet alleen over de Heere Jezus voor je hart, we hebben het ook over – en dat zijn we steeds concreter aan het maken – hoe je de Heere God kunt betrekken in het dagelijkse leven. Van planning en strategie tot operatie en personeelsbeleid, van inkoop tot sales, in àlle aspecten. Op dat vlak geven we ook onze trainingen en sessies.”

Worden er eisen gesteld aan het lidmaatschap?
“We vragen onze leden of de Heere Jezus in al hun doen en laten centraal staat. We vragen of ze daar aanspreekbaar op zijn. Gehoorzaamheid aan het Woord van God geeft altijd zegen.”

Winst maken?

Maar de taak van een ondernemer is toch vooral winst maken en een maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte geven.
“Nee. Op het moment dat winst maken je doel is, kijk je al met een schuin oog naar Mammon en zit je minimaal in de gevarenzone waarin je ruimte geeft aan een afgod. Je moet in elk onderdeel van je werk vragen: Heere God, wat wilt U dat ik doen zal? Dan is je focus op God. Dan mag je het bedrijfsresultaat in Zijn handen leggen. Ik had gisteren een gesprek met een directeur die overleg had gehad met het managementteam. ‘Als ik kijk naar de cijfers van mei,’ zei hij, ‘hebben we zestig procent minder omzet gehaald dan verwacht was. Personeelszaken presenteerde een plan om honderdvijftig mensen te ontslaan, wat 1,8 miljoen aan kosten zou besparen.’ Volgens de richtlijnen van de wereld was dat een goed plan. De directeur wilde het eerst aan God voorleggen. ‘Want het is belangrijk om hierin de wegen van de Heere God zoeken’, vond hij.”

Maar er kan in deze economisch zware tijden zo maar een bedrijf omvallen. Kan de CBMC dan nog wat betekenen?
“Dit gaat christenen niet voorbij. Wat we sowieso beschikbaar hebben, is gebed. We hebben nu online gebedssamenkomsten, open voor iedereen. Op maandagmorgen om 7.00 uur en woensdagavond 19.00 uur. Dan bidden we voor elkaar en voor bedrijven. Er haken ondernemers aan, die zeggen dat als het zo doorgaat, zij over twee maanden failliet zijn. In deze crisis gaan we naar bedrijven toe met de vraag of we handvatten kunnen bieden, praktisch en geestelijk. Ik had vanmiddag iemand aan de lijn, die biddend naar een bedrijf was gegaan dat al op de nominatie van een faillissement stond. Hij zei dat hij wijsheid van de Heere God had gekregen. Hij zag ineens dingen die hij en de eigenaar nog niet hadden gezien. Die dingen hebben we aangepakt. In de krant stond dat het bedrijf is gered van de ondergang en dat het een ongelooflijk mooie order heeft binnengekregen. De grootste sinds jaren. Hij zei dat hij zo dankbaar was dat God hem heeft gebruikt om driehonderd gezinnen van medewerkers te redden van een financiële crisis.”

Ontslagen

Maar er zullen toch ook wel eens ontslagen moeten vallen.
“Ja, soms is ontslag onvermijdelijk. Dan is het belangrijk dat je voor die tijd al een cultuur hebt gecreëerd van openheid, eerlijkheid, transparantie en rechtvaardigheid. Dienend leiderschap is geen woord, maar een daad. Zo werd ik opgebeld door een ondernemer die met twee werknemers in zijn maag zat. We gingen in gebed. Tijdens het gebed kwam er een vraag in me op die ik hem stelde: Heb je wel eens overwogen om die twee mensen niet te ontslaan maar te wisselen? Dat was voor hem een eyeopener. Hij zou daarvoor ook in gebed gaan. Een maand later belde hij me op en vertelde dat hij het gedaan had. Nu zijn er drie gelukkige mensen. Gebed is heel concreet. Maar durven we onze noden, onze zorgen en bezigheden kenbaar te maken bij God? We maken als CBMC concreter wat we geloven en wat Gods Woord hierover zegt.”

Weergaven: 27