Skip to main content

De Jehova’s getuigen staan bekend als een groepering die regelmatig bepaalde jaartallen heeft aangewezen waarop God zijn koninkrijk op aarde zal stichten. 1914 is bijvoorbeeld zo’n belangrijk jaar. De oprichter, Charles Russell, voorspelde de onzichtbare wederkomst van de onzichtbare Christus voor 1874 waarna veertig jaar later, in 1914 dus, het duizendjarig rijk zou aanbreken. Het liep anders. 1914 werd wel een ingrijpend jaar. De Eerste Wereldoorlog brak uit. Je zou denken dat je het na zo’n uitglijder wel zult laten om door te gaan met voorspellen. Maar nee. In 1975 zou volgens het Wachttorengenootschap het einde van de wereldgeschiedenis aanbreken: Armageddon, Gods grote eindgericht met daarna Gods rijk van vrede en voorspoed; zorg dus dat je aan de goede kant staat!
Vooral in tijden van crisis zijn er altijd weer profeten die de bijbelse waarschuwingen precies op de actualiteit weten toe te passen. Bekend werd onlangs Jaap Dieleman met zijn huis-aan-huis verspreide wake-upcall. Toegegeven: wie vraagt zich het niet af, wat God te zeggen heeft met de coronapandemie? Het zou tekenend zijn als christenen zich dat niet zouden afvragen! Jezus verwijt zijn tijdgenoten dat ze het weer voorspellen aan de hand van de wolkenlucht, maar hun eigen tijd, waarin God Hem als Messias heeft gegeven, niet verstaan. De vraag is alleen: hoe? Dit blad heet ‘De Wekker’, wat de intentie in zich bergt wakker te maken en de ogen te openen voor Gods daden in verleden, heden en toekomst. In de overtuiging dat de Bijbel geen spoorboekje is waarmee wij de dag en het uur van het voorbijgaan van hemel en aarde kunnen bepalen, maar wel dat Gods Woord niet voorbijgaat zonder te doen wat God behaagt op het moment dat het Hem behaagt. 

Weergaven: 4