Skip to main content

Het zijn de laatste dagen van het kalenderjaar. We tellen af naar 31 december. Terwijl de wereld nog aan het aftellen is, is de kerk al aan een nieuw jaar begonnen.  Het kerkelijke nieuwjaar begint met de eerste Adventszondag. De kerk begint met het gedenken van het nieuwe begin dat de HERE maakte in de geboorte van zijn Zoon Jezus Christus in Bethlehem en kijkt vooruit naar de beloofde nieuwe stap in de heilsgeschiedenis, Christus’ wederkomst. Ze is zeker van de vervulling van deze belofte, omdat de HERE zich in het Kerstfeest ook de betrouwbare heeft betoond. “Eer aan God in de hoge en vrede op aarde”, verkondigden engelen bij Christus’ geboorte. Eer en vrede die nog volmaakt moeten worden. Dat is in onze tijd goed merkbaar. Voor de tweede achtereenvolgende decembermaand hebben we te maken met de coronacrisis. Beperkende maatregelen roepen verzet op en zorgen ervoor dat tegenstellingen tussen mensen groter worden. Waar mensen met elkaar strijden komt God niet aan Zijn eer.
Het laatste nummer van De Wekker van dit kalenderjaar heeft als thema ‘vrede . U leest een verhaal over een vluchteling, weg uit oorlogsgebied, om vrede te zoeken. En een gesprek met een militair die naar oorlogsgebied werd gezonden om vrede te stichten. U ziet dat het een wat dikker nummer is, dat er wat anders uitziet, maar de inhoud is vertrouwd.  Het dikkere is eenmalig, het er-wat-anders-uitzien blijft.
De redactie wenst u de vrede van Christus toe bij de viering van het Kerstfeest en bij de overgang naar het nieuwe jaar. 

Weergaven: 5