Skip to main content

Hoeveel predikanten zullen er wereldwijd zijn? Als die elke week één preek maken, hoeveel preken worden er dan jaarlijks gemaakt? Hoeveel jaar wordt er al gepreekt? Als je op deze vragen een antwoord probeert te geven, zullen er getallen klinken waarbij het je duizelt. Zoveel energie gaat er in het maken en houden van preken zitten!
Hoeveel hoorders van preken zullen er jaarlijks zijn? Hoeveel instemming en weerstand zal dat jaarlijks opleveren? Hoeveel gedragsverandering bij hoorders leveren de preken op, die de maatschappij ten goede komt? Psychologen en politieagenten zouden het wel eens veel drukker kunnen krijgen als er niet meer gepreekt zou worden.
Ik ga ervan uit dat u als lezer van De Wekker wekelijks te maken hebt met preken. Een klein deel als prediker, het grootste deel als hoorder. Hoeveel preken hebt u al gehoord? Of gelezen, dat kan ook. Hoe heeft het u gevormd?

En velen hebben de laatste maanden noodgedwongen een nieuwe ervaring met preken opgedaan: je hoorde ze niet in de kerkzaal, in de samenkomst van de gemeente, maar vanaf het scherm van een laptop. Ze waren er altijd wel, de thuislezers en thuishoorders, maar deze laatste groep is enorm gegroeid. Hoe is uw ervaring daarmee?
Het maken en beluisteren van preken kost menselijke energie. Er is nog een kracht in het geding. De Heilige Geest gebruikt de preek als middel om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid (2 Tim. 3: 16). De Geestkracht is in geen getal uit te drukken. Ze wekt doden tot leven. Net als op Pasen.

Weergaven: 0