Skip to main content
Aanzet

Het zit erop

Geschreven door 16 september 2020september 27th, 2022No Comments2 minuten leestijd

jaargang 129, 11 september 2020 nr. 19

Na bijna zestien jaar komt er een eind aan mijn taak als eindredacteur van De Wekker. Hoewel het afscheid op een voor mij heel gunstig moment komt, is het toch niet zo dat ik een zucht van verlichting slaak. Het werk werd al die jaren met liefde gedaan. Vele uren heeft het mij gekost, maar het mooie was dat ik het – op de redactievergaderingen na – thuis kon doen, vaak in de late of vroege uurtjes.
In de afgelopen zestien jaar vonden er nogal wat wisselingen plaats in de redactie. Met dankbaarheid kijk ik terug op de samenwerking met velen. Het redactiewerk heeft niet alleen veel gevraagd, het heeft mij ook veel gegeven. De contacten met honderden scribenten, met de verantwoordelijken bij Buijten & Schipperheijn en anderen, was heel vaak een welkome afwisseling naast het werken in de gemeente.
Mijn opvolger, die binnenkort D.V. door de generale synode benoemd zal worden, wens ik veel sterkte en vreugde toe bij het overnemen van mijn taak. Het is een goede zaak dat de taak van eindredacteur, hoewel de verantwoordelijkheid hetzelfde blijft, verlicht is door de aanstelling van een eindredactionele medewerker. Ook de overige redactieleden wens ik van harte Gods zegen toe op hun werk voor De Wekker.
Afscheidnemend mag ik ook nog een paar redactionele mededelingen doen:
1. ‘Belijden Actueel’ wordt de komende tijd geschreven door dr. C.C. den Hertog. Prof. dr. A. Huijgen danken we voor zijn bijdragen in de afgelopen tijd.
2. ‘Woordenschat’ gaat over in de handen van ds. J.L. de Jong en Marieke Griffioen (projectleider ABC van het geloof). Ds. A.Th. van Olst danken we voor zijn vele bijdragen die hij mocht leveren.
Wat rest is een hartelijk groet voor alle lezers van De Wekker.

Weergaven: 3