Skip to main content
Aanzet

Laat het tot je komen

Geschreven door 23 oktober 2020september 27th, 2022No Comments1 minuten leestijd

jaargang 129, nr. 22, 23 oktober 2020

Met dit nummer van De Wekker hebt u een bijzonder nummer in handen. Dat betreft de inhoud en de wijze van tot stand komen.  Aanleiding is een Verklaring van schuld die mede door Deputaten Kerk en Israel is opgesteld. Deputaten doen het voorstel de Verklaring half november in de kerken voor te lezen. U treft de Verklaring in deze Wekker in verkorte versie aan. Deputaten Kerk en Israel leveren een belangrijke bijdrage aan deze Wekker door in een aantal artikelen de aanleiding, achtergrond en kontekst van de Verklaring toe te lichten.

Dat is nodig. Want wij worden aangewezen als schuldigen aan de zonde van nalatigheid. Wij? Ja, u, jij en ik. Maar wanneer hebben wij dan nagelaten te eten en te drinken te geven, te huisvesten, te kleden en te bezoeken? Aan wie? We zouden de neiging kunnen hebben de beschuldiging meteen verre van ons te werpen.

In het interview met hem roept ds. Vrijhof ons op: “Laat het tot je komen”. Die oproep wil ik met betrekking tot de inhoud van deze Wekker graag onderstrepen.

Weergaven: 2