Skip to main content

Dit nummer, het eerste van de 130e jaargang van De Wekker, gaat over de grens. De grens zoeken we niet graag op, maar het is wel goed erbij stil te staan. We zijn pas de grens van een nieuw jaar overgegaan. Ook op andere manieren komen we in het leven voor grenzen te staan: het begin van een nieuwe baan, een verhuizing, het verlies van geliefden. Zo’n grens zet ons stil bij wat we achterlaten en wat we verwachten. Juist het afgelopen jaar hebben we gezien dat zoveel verwachtingen totaal anders werden door de coronapandemie.
Een grens oversteken brengt vragen met zich mee, onzekerheid en verlangen naar wat komt. Het zet ons ook stil bij de vraag waar we houvast vinden te midden van alles wat verandert. Voor een christen ligt dat houvast in de levende God. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

Ten slotte vermeld ik nog dat De Wekker een nieuwe abonneewerver heeft. Jarenlang is dit werk gedaan door Gerry Sok; we willen haar hartelijk danken voor alles wat zij voor De Wekker heeft gedaan. Haar taak is nu overgenomen door Jorien Verseput uit Nunspeet. Zij ondersteunt de redactie bij de abonneewerving en de presentie van De Wekker op social media. We wensen haar veel vreugde en Gods zegen toe bij dit werk.

Weergaven: 19