Skip to main content
Aanzet

Theologie en afscheid

Geschreven door 9 oktober 2020september 27th, 2022No Comments2 minuten leestijd

jaargang 129, nr. 20, 25 september 2020

 

Goede theologie is belangrijk. Wij hebben als kerken een eigen universiteit. Die is niet alleen nodig voor de opleiding van nieuwe predikanten, maar ook voor voortdurende theologische bezinning.

Goede theologie is nodig om antwoord te geven op de vragen van onze tijd. Dat is meer dan zomaar herhalen wat in het verleden gezegd is en ook wat anders dan onkritisch meegaan met de nieuwste trends. We hoeven niet bang te zijn voor nieuwe inzichten – naar het woord van Christus is het juist een roeping om nieuwe en oude dingen uit de Schrift op te diepen (Matth. 13: 52). Het nieuwe staat voorop! Tegelijk geeft de gereformeerde belijdenis richting en houvast. Dit nummer wil het belang van goede gereformeerde theologie duidelijk maken.

 

Daarom gaat ook De Wekker nog even verder, al moet de redactie van vier leden afscheid nemen. Dit nummer van De Wekker is voor hen het laatste waaraan zij officieel als redactielid meewerken. Volgende week zal de generale synode nieuwe redactieleden benoemen, als alles verloopt zoals gehoopt. Zr. Henriëtte Bal-Dieleman, br. Dick van den Bosch, ds. A.Th. van Olst en ds. H.K. Sok hebben vele jaren mede vorm gegeven aan De Wekker. Zonder iets af te doen van het vele werk dat iedereen verzet heeft, mag in het bijzonder wel het eindredacteurschap genoemd worden: dat is voor elk nummer een flinke hoeveelheid werk met een strakke deadline bij de drukker. Ds. Sok heeft die functie met grote nauwkeurigheid maar liefst 15 jaar vervuld. We danken alle vertrekkende redactieleden hartelijk voor hun grote inbreng en wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst!

Weergaven: 2