Skip to main content

Een lijstje met verlangens maken is voor kinderen meestal niet zo moeilijk. Wie iets ouder wordt, kan vaak met wat minder toe – of de dingen die je hebben wilt, zijn niet zomaar te koop.

Onze verlangens zeggen veel over ons hart, zo heeft Herman Paul laten zien in zijn boeken De slag om het hart en Shoppen in advent. Ons verlangen wordt zo snel gevuld met dingen van het hier en nu – carrière, hobby, vakantie. Dan zijn we echter gericht op de dingen van deze eeuw, in plaats van op de toekomende eeuw, op God zelf. Dát is secularisatie, betoogt Paul: niet allereerst kerkverlating, maar als ons verlangen alleen op beneden gericht is.

Juist de adventstijd is dan van belang. Wij leven tussen de eerste en tweede komst van Christus. Advent wil ons uit doen zien naar Zijn komst, ons hart en onze verlangens omhoog richten. Als dat gebeurt, zullen veel verlangens verdwijnen of een andere plaats krijgen. David houdt uiteindelijk maar één ding over dat hij verlangt: ‘Dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen’ (Ps. 27: 4). Als je maar één ding verlangt, krijgt je leven richting en rust. Er is immers maar één ding nodig. En met dat verlangen kun je heel je leven toe.

 

Weergaven: 0