Skip to main content
Aanzet

Welkom

Geschreven door 9 oktober 2020september 27th, 2022No Comments2 minuten leestijd

jaargang 129, nr. 21, 9 oktober 2020

Door de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus moest de geplande vergaderweek van de generale synode worden beperkt tot één dag. In dit nummer vindt u een weergave van de bezinning waarmee de dag geopend werd. We hopen zo ook de bezinning in de kerken over de huidige situatie te dienen.

Veel werkzaamheden van de synode moesten worden uitgesteld tot later. Dat geeft ons als kerken meer tijd van bezinning en gebed, genadetijd. Tegelijk is te hopen dat een broederlijk gesprek op de synode over de belangrijke onderwerpen die er liggen, niet lang op zich zal laten wachten.

Een van de dingen die de synode wel gedaan heeft, is het benoemen van nieuwe leden van deputaatschappen. De redactie van De Wekker is daar blij mee, want wij mogen vier nieuwe leden welkom heten. Ds. A. Hakvoort uit Kampen is de nieuwe eindredacteur. Ds. D.J.T. Hoogenboom uit Utrecht-West wordt ‘gewoon’ redactielid. Zr. Carin Slotboom-Meijers coördineert alles wat met interviews te maken heeft; zij was als interviewer al langer bij De Wekker betrokken. Br. Jan Verhoef wordt penningmeester van de redactie. De meeste nieuwe redactieleden zijn op de achtergrond al ingewerkt, dus als het goed is merkt u als lezer weinig van de overgang. We zien uit naar een goede voortgang van het werk als redactie, ten dienste van de kerken en tot eer van Gods naam.

Weergaven: 2