Skip to main content

De tweede zondag in mei is het Moederdag. Vaderdag zal daar wel van afgeleid zijn voor de eerlijkheid. Nu is eerlijkheid belangrijk en ik heb geen enkel belang om Vaderdag af te schaffen. Maar het behoeft geen betoog dat moeders het in verreweg de meeste gevallen méér verdienen om een dag in het zonnetje of de bloemetjes gezet te worden.

‘Elk kind heeft een moeder en heeft die nodig: haar liefde, haar zorg, haar gebed’

Bijbels gezien is er veel voor te zeggen om het niet bij die ene dag te houden. ‘Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader’, vermeldt Leviticus 19 – de moeder voorop! Verschillende bekende mensen in de Schrift hebben een belangrijke moeder gehad. Mozes’ moeder verbergt hem, maakt het biezen kistje en voedt hem op.
Over Elkana lezen we niet zoveel, maar Hanna betekende met haar gebed en haar zorg veel voor Samuël. In het Nieuwe Testament zijn het Elizabeth en Maria die als moeders genoemd worden; hun echtgenoten staan in de schaduw. En Timotheüs leerde het ongeveinsd geloof kennen via zijn moeder en oma.

De praktische zorg van moeders zal door de eeuwen heen veranderd zijn. Maar elk kind heeft een moeder en heeft die nodig: haar liefde, haar zorg, haar gebed. Alle reden dus om op Moederdag te danken en te bidden voor moeders, hen te eren en te waarderen. Ik heb van veel mensen dingen geleerd in mijn leven, maar van niemand zo veel als van mijn moeder. Mama, bedankt!

Weergaven: 24