Skip to main content

Sjoukje Veld-Sok is TUA-ambassadeur binnen de CGK. Ze is lid van de CGK van Nieuw-Balinge in Midden-Drenthe. Ze voelt zich persoonlijk betrokken bij de TUA en onderstreept het belang van de TUA als opleidingsinstituut voor predikanten. “De TUA is erg belangrijk, want hier worden dienstknechten van onze kerken opgeleid. Als gemeente moeten wij geestelijk gevoed worden.”

Wat houdt het ambassadeurschap in?
“De TUA streeft ernaar om in elke kerkelijke gemeente een ambassadeur te hebben. Als ambassadeur breng je de TUA onder de aandacht van de gemeente. Dit doe ik door gemeenteleden persoonlijk te spreken over de TUA en via ons gemeenteblad, ‘Onze Koers’, dat één keer in de maand uitkomt. Daarin probeer ik het nieuws en de agenda van de TUA te vermelden en een oproep te doen om financieel bij te dragen aan de verbouwing. Het is belangrijk dat de TUA onder de aandacht blijft en dat er vanuit de kerken wordt meegedacht.”

Waarom past deze taak juist bij jou?
“Van huis uit voel ik me persoonlijk betrokken bij de TUA. Er was altijd een warme belangstelling voor de kerk en de TUA. Mijn broer heeft er gestudeerd en werd predikant. Mijn vader was actief voor de kerk. Er kwamen predikanten en professoren van de TUA van destijds – zoals Van ’t Spijker en Velema – op bezoek om tussen de diensten door bij ons te eten. Door de goede gesprekken die we hadden, werd de band met het kerkelijk leven en de TUA verdiept. Ook in ons eigen gezin mocht dit alles een plaats krijgen.”

Hoe is de taak op je pad gekomen en hoe lang al?
“Voor de TUA is de band met de kerken van levensbelang. Om deze band te versterken, heeft de universiteit gezocht naar ambassadeurs in de plaatselijke gemeenten. Vijf jaar geleden kwam er een oproep van de kerkenraad voor een TUA-ambassadeur in Nieuw-Balinge, en toen voelde ik me geroepen om hier positief op te reageren, mede door de persoonlijke band die ik al voelde met de TUA en omdat ik betrokken was met Henkjan Ymker, die de predikantsopleiding volgt aan de TUA en deze binnenkort hoopt af te ronden.”

Hoe vind je het om deze taak te doen? Wat maakt het mooi of moeilijk?
“Het is een positieve ervaring. Het is goed om te doen. Verder liggen er ideeën om er nog meer invulling aan te geven, maar daar hoop ik te zijner tijd in ‘Onze Koers’ aandacht aan te besteden. Er is ruimte om de taak naar eigen inzicht in te vullen. Er worden ook ambassadeursdagen georganiseerd, waarop ik andere ambassadeurs kan ontmoeten. De belangrijkste missie is om de betrokkenheid en de bekendheid omtrent de TUA te vergroten. Door de gesprekken ben ik erachter gekomen dat er verschillend wordt gedacht over de TUA. De ouderen hebben van oudsher meer met de TUA; jongeren zijn hier niet altijd van op de hoogte.

'De belangrijkste missie is om de betrokkenheid en de bekendheid omtrent de TUA te vergroten'

Vanwege mijn betrokkenheid ben ik gevoelig voor discussies die afbreuk zouden kunnen doen aan het imago van de TUA, bijvoorbeeld over het aanbod van genade. Wellicht wordt hier meer schade mee aangericht dan bedoeld en dit kan voor verdeeldheid zorgen.”

Hoe dient u onze kerken met deze taak?
“In een groot deel van de CGK-kerken in Nederland is inmiddels een TUA-ambassadeur aangesteld. Het is belangrijk om de hoop op God uit te spreken en dat Gods Geest blijft werken in de kerk. Het is belangrijk dat de TUA onder de aandacht blijft, omdat daar onze predikanten worden opgeleid. God wil erom gebeden zijn. Als er gelegenheid voor is, breng ik de TUA onder de aandacht, hetzij voor een oproep tot gebed dan wel voor financiële steun.”

Welke ervaring of belevenis blijft je bij?
“Ik vind het een bijzondere ervaring hoe ik ambassadeur van de TUA ben geworden en dat ik met andere gemeenteleden geloofsgesprekken mag hebben. Ik merk ook tekenen van Gods trouw op in het Drentse dorp. Er is best wel iets gebeurd in onze gemeente. De eerste steen van onze gemeente in Nieuw-Balinge is in 1907 gelegd door de voorganger, de heer Koekoek. Ik ben van mijn moederskant een nazaat van het geslacht Koekoek. Na een lange vacante periode (vanaf 1951) werd ds. A. Versluis, die nu hoofddocent is aan de TUA, bij ons beroepen. Nieuw-Balinge was zijn eerste predikantsplaats. Vanaf 2017 is ds. C. Cornet predikant in onze gemeente. Doordat ik ambassadeur ben van de TUA, voel ik me meer betrokken met de TUA.”

Heb je nog adviezen richting andere gemeentes en lezers?
“De TUA is onmisbaar. Het is belangrijk om de TUA te steunen, vooral met gebed. We moeten onze hoop op God stellen en bidden of de Heilige Geest wil blijven doorwerken. De TUA moet onder de aandacht blijven. Roepingen komen niet uit de lucht vallen, het is een proces om arbeiders in Zijn wijngaard te roepen.”

Persoonlijk

Sjoukje Veld-Sok (70) is lid van de CGK van Nieuw-Balinge. Volgens het jaarboekje bestaat de gemeente uit 136 leden. Sjoukje is getrouwd met Henk. Samen hebben ze 5 kinderen en 11 kleinkinderen. Na een kantoorbaan had ze samen met haar man een eigen bouwbedrijf in Hoogeveen; ze deed daar administratieve taken. Nu is ze met pensioen en doet ze vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis, waar ze ouderen bezoekt die eenzaam zijn.

Weergaven: 32