Skip to main content

In deze serie vertellen CGK-leden over de manier waarop zij een steentje bijdragen in hun gemeente. Wat maakt hun taak zo mooi, en wat drijft hen? Vandaag deel 18: Peter Baan is tentenmaker in Limburg.

Zestien jaar geleden verhuisden Peter en Gerdine Baan met hun – toen nog twee – kinderen naar Limburg. De in de Alblasserwaard geboren en getogen Baan was destijds groepsleerkracht op een protestants-christelijke basisschool in Schoonrewoerd en zat in het bestuur van Stichting Evangelisatie Bunde. Hij hoorde dat in Bunde behoefte was aan gezinnen en dat liet hem niet los.

“Mijn vraag was al langere tijd: ‘Heere, wat wilt u met mijn leven?’ Ik ben daarvoor gericht gaan bidden. Moesten wij in Nederland blijven of naar het buitenland gaan? Ook op de Biblebelt zijn activiteiten op missionair gebied mogelijk, maar het zou toch mooi zijn als die Biblebelt zich zou verspreiden over Nederland? Bijbelgedeeltes en boeken die ik las, wezen steeds meer erop dat wij buiten onze comfortzone moesten stappen en toen mailde een evangelist met de vraag: heb je er wel eens over nagedacht om naar Limburg te verhuizen? Daarna hebben we gekeken of de deuren open gingen en dat gebeurde.”

Het leven in Limburg was heel anders dan op de Biblebelt. In 2007 was het idee van de tentenmaker nog minder gebruikelijk in de reformatorische kerken. Peter was de eerste jaren in verschillende beroepen werkzaam, pakte van alles aan voor vier, vijf dagen per week om uiteindelijk in 2010 weer als leerkracht aan de slag te gaan op de basisschool van zijn kinderen.

Toen de familie Baan in Bunde kwam, waren er dertig gemeenteleden in wat sinds 2014 CGK Bunde-Meerssen heet. Het was een moeilijke tijd met veel hobbels en uitdagingen, omdat de voorganger door omstandigheden moest stoppen. Dat ze juist toen arriveerden, ziet Baan achteraf als leiding van God. Inmiddels is de gemeente gegroeid tot 150 leden, waaronder nog meer gezinnen die vanuit de Biblebelt zijn verhuisd.

Ontmoeting en ontbijt
Na de eerste tien jaren van het helpen opbouwen van de gemeente, was het mogelijk om in een nieuw gebied te beginnen. Baan: “Ik ben toen een dag minder gaan werken en bij nul begonnen, maar wel in verbinding met de eigen gemeente. We hebben met diverse christenen uit de omgeving en in samenwerking met het Leger des Heils een ‘Ontmoetingswinkel’ opgestart in Geleen, een soort buurthuis. We verkopen daar tweedehands kleding en er is een koffiehoek waar we tijd hebben voor gesprekken. Er is een vaste groep mensen die koffie komt drinken. In de winkel hebben we ook een Alphacursus gedaan. Eens per maand organiseren we er een buurtontbijt. Hier komen mensen die het op zich goed hebben, maar behoefte hebben aan contact met anderen. We nodigen uit via een buurtkrantje, een flyer of via Facebook.

Verder rijdt sinds een aantal jaren een Ontmoetingsbus, een soort SRV-wagen die naar verschillende dorpen rijdt. Met deze bus doen we ook evangelisatie-acties. We parkeren op een plein en zetten stoeltjes buiten voor het koffiedrinken en de bijbehorende gesprekken. Soms gaat dat gelijk de diepte in, zoals twee weken geleden toen ik vroeg hoe het met iemand ging en zijn vrouw de week ervoor overleden bleek te zijn …

We delen ons leven met anderen en proberen gelegenheden te zoeken om te getuigen, maar dat doe je vooral door je leven. God stuurt mensen op ons pad.

‘We delen ons leven met anderen en proberen gelegenheden te zoeken om te getuigen’

Zo ben ik bijvoorbeeld actief op sociale media en een vrouw belde me daardoor een paar weken geleden op, omdat ze het gevoel had dat ze mij moest bellen. Ze gaf aan dat ze veel zonden had begaan en dat ze hulp nodig heeft in het vinden van God. Dit is een van de vele voorbeelden van mensen die God je toevertrouwt als je trouw en volhardend op je post blijft.”

Pionieren in Limburg
“Waarom het tentenmaker zijn bij mij past? Ik was geraakt door getuigenissen van zendelingen. In mijn ogen waren dat heel bijzondere mensen, maar ik ontdekte steeds meer dat het juiste heel normale mensen waren. Iedereen mag op zijn plek en zijn manier aan de slag gaan en wervend en uitnodigend zijn. Je moet er niet voor terugschrikken om iets te organiseren en proberen. In het begin hebben we echt moeten zoeken naar manieren om mensen te bereiken. Hier in Limburg ligt de lat gelukkig niet zo hoog. Je pioniert wat en als het fout gaat, doe je het een andere keer weer anders.”

Peter ziet in Limburg een post-katholieke cultuur: “Als mensen geestelijk honger hebben, zoeken ze het bij het paranormale of bij God, maar ze vinden Jezus vaak niet meer in het instituut kerk. Hun reactie op laagdrempeligheid en eenvoudige uitleg van het Evangelie is daarom nogal eens dat ze dit nooit zo in de kerk gehoord hebben. Er is weinig zondebesef: iedereen komt er wel, als je maar een goed mens bent. Van de Bijbel kent men alleen de bekende verhalen.

Toen ik in het nieuwe gebied begon, heb ik eerst contact gezocht met allerlei organisaties en de pastoor van Beek, een dorpje onder Geleen, om te vertellen van mijn plannen. Die pastoor stond er heel positief tegenover. ‘Ik hou ook van de Bijbel’, zei hij. Graag wilde ik met katholieken een leeskring rondom de Bijbel gaan vormen en deze pastoor had enkele maanden later een ruimte beschikbaar. Via het parochienieuws nodigde hij de mensen uit en ze kwamen! We hebben toen het hele Markusevangelie besproken in het bijzijn van de pastoor. Hij had Christus echt lief. Voor mij was het een duidelijke bevestiging dat het Gods wil was dat ik daar op die plek was begonnen.”

Heb je nog adviezen voor onze lezers?
“Als je echt in overgave aan God leeft, je gebed is of Hij je wil gebruiken in Zijn wijngaard, zal God mensen op je pad sturen die Hem zoeken. Dan hoef je niet gelijk diepe gesprekken te hebben, maar leef in overgave en heb vertrouwen dat die op Zijn tijd zullen komen. Wees uitnodigend en schroom niet om te getuigen als de gelegenheid zich voordoet. Probeer te laten zien dat je puur belangstelling hebt voor de persoon. Ben je iemand met wie anderen graag een gesprek beginnen of voor wie ze een blokje omgaan? Wees ontspannen en authentiek, jij hoeft iemand niet te bekeren tot jouw kerk, je hoeft je alleen maar te laten leiden door de Heere.”

Weergaven: 286