Skip to main content

Prediker 1: 2

De meeste Nederlanders hebben het nog steeds goed. Velen hebben alles wat ze wensen. Maar toch kunnen mensen een innerlijke leegte bij zichzelf ervaren. Is dit nu alles?
Je kunt het gevoel hebben alles te hebben, maar toch iets belangrijks te missen. Wat is eigenlijk de zin en het doel van mijn leven?

Waar leef ik voor?
Deze vragen komen ook in het boek Prediker aan de orde. Prediker zegt dat alles even vluchtig is (HSV). In de NBV staat dat alles leegte is. De NBG-vertaling van 1951 zegt dat alles ijdelheid is.
Daarmee bedoelt Prediker dat het leven vluchtig en vergankelijk is. Niets is hier blijvend. Alles gaat voorbij.
Als het in de winter vriest en je ademt buiten uit, dan adem je een zichtbaar wolkje lucht uit. Het is er, maar het is ook zomaar weer verdwenen. Je kunt het niet vasthouden. Het is ijdel, vluchtig, vergankelijk.
Zo is het met alles in dit leven. Je kunt niets vasthouden. Dat heeft niets te maken met pessimisme, maar met de werkelijkheid. Ook mensen die het leven niet vanuit het geloof beleven hoor je zeggen dat het leven kort is en zomaar voorbij kan zijn.

Prediker wil zeker niet zeggen dat het leven op zich geen zin zou hebben. Hij weet het leven te waarderen als gave van God. Je mag genieten van wat God je geeft. Er zijn veel zaken die het leven mooi maken en waar je gelukkig van kunt worden. Bijvoorbeeld liefde, familie, vriendschap of sociale contacten of een mooie vakantie of plezier in je werk.
Als je een diploma haalt, is dat een mooi resultaat van je werk. Daar kun je verder mee.
Als de behandeling van een ziekte je geneest, is dat een prachtig resultaat waar je dankbaar voor bent.
Met de woorden ‘lucht en leegte’ bedoelt Prediker dus niet dat alles zinloos is of dat het leven niet mooi zou kunnen zijn of dat alles zonder resultaat is. Wat hij ermee wil zeggen is dat niets blijvend is en uiteindelijk geen blijvend resultaat oplevert. Er zit geen blijvend voordeel in. Bij het sterven moet je alles achterlaten.
Een deel van de mensen probeert met de vluchtigheid van alles om te gaan door te genieten. Leef alsof het je laatste dag is. Haal alles uit het leven wat erin zit.
Maar het vult de leegte niet op. We genieten ons te pletter. Maar niemand is tevreden (Paul Verhaeghe).
Als we de vluchtigheid van alles hebben leren inzien mag ons dat geestelijke nuchterheid geven. Ons leven en onze tijd zijn in Gods hand. We vertrouwen op Hem. Dan kun je tevreden genieten van alles wat God je geeft. Je hoeft dan meer niet zo nodig alles te hebben. Dan ben je er niet meer zo bang voor om iets te missen. Het geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus geeft innerlijke rust, blijdschap, houvast en hoop.
Wij zijn door Jezus bevrijd van de vluchtigheid. Hij heeft de oorzaak ervan, namelijk de zonde, weggenomen. Hij heeft door Zijn opstanding het nieuwe onvergankelijke eeuwige leven aan het licht gebracht.
De lucht en de leegte zijn er, maar ze gaan voorbij.
Op de dag van de wederkomst van Jezus zal God alles nieuw en onvergankelijk maken. Tot die dag doen we ons werk en leven we in vertrouwen op God. Door het geloof in Jezus heeft ons leven zin en een doel.

Weergaven: 0